SPORTVERENIGING SPARTA te NIEDORP

Contributie

Inhoudsopgave van deze pagina


Contributie seizoen 2016/2017 zoals vastgesteld tijdens de laatste jaarvergadering
gymnastiek jeugd t/m 18 jaar €101
streetdance jeugd t/m 18 jaar €101
badminton jeugd t/m 18 jaar €101
gymnastiek/streetdance volwassenen €123
badminton volwassenen €123
badminton competitiebijdrage per team nylon shuttles €60
badminton competitiebijdrage per team veren shuttles €80
dubbel lid: 20% korting  
Contributiebetaling

In september en/of februari worden facturen verstuurd of uitgedeeld. Het bedrag kan over gemaakt worden op rekening nummer 37.09.50.984 (IBAN:  NL68 RABO 0370 9509 84)  t.n.v. Contributie Sparta, Piet Blokkerstraat 51, 1742 RS  Schagen.

Contributiereglement
  1. Het gymnastiek seizoen loopt van grote vakantie tot grote vakantie,verschilt per jaar en omvat 10 maanden.
  2. Het badminton seizoen loopt vanaf september tot en met mei.
  3. Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich tot het einde van het seizoen. Nieuwe leden betalen eenmalig €7,50 inschrijfgeld.
  4. Als u ergens halverwege het seizoen lid wordt, vindt de contributie berekening naar rato plaats volgens voorbeelden op de site www.svsparta.nl.
  5. Wanneer vóór 30 april van enig jaar geen afmelding plaats vindt, verbindt u zich automatisch voor het gehele volgende seizoen.
  6. Leden onder de 18 jaar dienen het aanmeldingsformulier door een van de ouders /verzorgers mede te laten ondertekenen.
  7. Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend voor verenigingsgerelateerde activiteiten worden gebruikt en worden met uitzondering van de bonden niet aan derden verstrekt.
  8. De contributie wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen: rond 1 oktober en 1 februari.
  9. Als geen toestemming wordt verleend tot automatische incasso, dan is de totale contributie in eens verschuldigd per september van het nieuwe seizoen.
  10. Indien het lidmaatschap wordt beeindigd, dan zal de incasso worden gestopt na afloop van het seizoen.
Voorbeelden

De volgende voorbeelden laten een mogelijke contributie berekening zien:

Gymnastiek

Het gymseizoen is ieder jaar afhankelijk van de grote vakantie periode en voor seizoen 2010/2011 gelden de volgende 10 maanden: 2010 -> sept – okt – nov – dec – jan – feb – maa – apr - mei - jun <- 2011

Voorbeeld gymnastiek 1.

Als iemand in september lid wordt, is de contributie gelijk aan de jaarcontributie.

Voorbeeld gymnastiek 2

Als iemand in december lid wordt, is de contributie gelijk aan: Jaarcontributie – 4/10 * jaarcontributie

Badminton

Het badminton seizoen loopt van september tot en met mei en telt 9 maanden: 2010 -> sept – okt – nov – dec – jan – feb – maa – apr – mei <-2011

Voorbeeld badminton 1:

Als iemand in oktober lid wordt, is de contributie gelijk aan: Jaarcontributie – 2/9 * jaarcontributie

Voorbeeld badminton 2:

Als iemand op 11 november besluit met de racketaktie van drie maanden mee te doen en daarna automatisch lid wordt, is de contributie gelijk aan:- Racketaktie: eenmalig 45 euro. Daarna lid per 11 februari: Jaarcontributie – 6/9 * jaarcontributie

Afzegging

Opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging kan alleen schriftelijk of per e-mail worden gedaan bij de ledenadministratie: Mariska Hauwert, Piet Blokkerstraat 51, 1742 RS  Schagen
email: ledenadministratie@svsparta.nl

VEEL PLEZIER BIJ SV SPARTA