Stichting Sportzaal de Snip, laatste update november 2014

1 november 2014

De eerste grondwerken en de sloop zijn inmiddels begonnen.  Voor een actueel overzicht kijk op onze facebookpagina

11 Juni 2014 informatie avond in de Prins Maurits

Hier kunt U de informatie vinden zoals die  ook is gegeven op de informatieavond op 11 juni 2014 in dorpshuis de Prins Maurits. Alles is in inter-operable pdf formaat:

Voor 3D plaatjes klik hier

Voor de presentatie klik hier

Voor plattegronden klik hier

Voor gevel aanzichten klik hier

Voor doorsnedes klik hier

2014 Voorbereidingen voor de nieuwbouw

Na het raadsbesluit op 31 oktober  2013, is de Stichting voortvarend aan het werk gegaan. In november 2013 heeft de stichting de gemeente een kostendekkend overzicht gegeven waarin 90% van het budget reeds gedekt was door aanbiedingen van leveranciers en aannemers. Tevens is toen een gedetailleerde bouwplanning  overhandigd welke er van uit gaat dat in de zomervakantie van 2014 kan worden gestart met de sloop.  Er is sinds het raadsbesluit van 31 oktober 2013 regelmatig overleg met Stichting Surplus en de gemeente. Voor een 3D impressie zie onderstaande tekening. Het grijze gebouw is de nieuwe gymzaal, het witte gebouw is de uitbreiding van de school

2013 Renovatie of nieuwbouw

Op ons voorstel om de vloer in de gymzaal te vervangen, reageerde de gemeente dat er beter even afgewacht kon worden omdat er ook plannen waren om de school te gaan verbouwen. Misschien kon een en nader wel gecombineerd worden.  Toen de stichting vernam dat er een budget van 430.000 euro beschikbaar zou worden gesteld om de gymzaal te verbouwen, heeft de stichting een tegenvoorstel gedaan in de raadsvergadering van 28 september 2013 om vervangende nieuwbouw te realiseren voor 590.000 euro, waarmee de nieuwe gymzaal zou voldoen aan de huidige eisen (KVLO) en een duurzaam karakter zou krijgen. (Onder meer door toepassing van aardwarmte, vloerverwarming en zonnepanelen op het dak). Dit voorstel is overgenomen door de raad in een besluit tijdens de raadsvergadering op 31 oktober 2013.

2012 tweede Verbouwing

In begin 2012 bleek de vloer van de berging verrot. Tijdens de verbouwing in 2012 heeft de berging een compleet nieuwe vloer gekregen , is de berging uitgebreid en is de deur verplaatst naar de andere kant. Wederom is een en ander weer geschilderd door Nol de Bruin. Tijdens de verbouwing bleek ook de  gymzaalvloer verrot waarna  de stichting een voorstel heeft gedaan naar de gemeente om ook deze te vervangen.

2006 eerste Verbouwing

Tijdens de verbouwing in oktober 2006 zijn douches geïnstalleerd, is een keukentje neergezet en zijn de bergruimtes verbeterd, de radiatoren in de gymzaal zijn verhoogd en zijn er valbeugels aangebracht. De hal en kleedkamers zijn compleet geschilderd door Nol de Bruin, de toiletgroep is aangepakt en diverse middelen zijn aangeschaft. Ulli Schmidt heeft de kasten gemaakt in de berging.

2005 Oprichting

Het bestuur van Sparta en de gemeente Niedorp zijn sinds mei 2005 in gesprek geweest over een mogelijke overname van het beheer en exploitatie van de gymzaal van OBS de Snip. Het resultaat was dat vanuit de sportvereniging Sparta een aparte stichting is ontstaan voor het beheer van de gymzaal. Na de raadsvergadering op 22 december 2005 is de boel in een stroomversnelling gekomen.

In de praktijk is het beheer overgenomen per 1 januari 2006. De gymzaal, kleedkamers, hal en toiletten worden sindsdien dagelijks schoongemaakt.

Officieel is de Stichting Sportzaal de Snip opgericht per notariële akte op 17 februari 2006. Het contract met de gemeente is getekend op 24 april 2006 en het bestuur heeft zijn definitieve samenstelling sinds januari 2006. Met enige regelmaat is er contact met de school.

Diverse vrijwilligers zijn sinds de start betrokken (geweest) met de Snip, waaronder het voltallige bestuur, onze schoonmaaksters Gerda, Anita en Sabrina Schmidt, Ulli Schmidt voor diverse klussen en onze schilder Nol de Bruin.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Sportzaal de Snip.

Marcel Groot 0226-720196 marcel.groot@kpnmail.nl
Linda Tensen 0224-542561 linda.tensen@hotmail.com
Hester Goet 0226-411490 hester@jangoet.nl
Henk van de Kommer 0226-411958 hvdkommer@kpnmail.nl
JaapJan van Essen 0224-542181 jjvanessen@gmail.com