Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp


Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 10 april 2003

in het dorpshuis te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.AGENDA
 
 

  1. 1.  Opening
   2.  Notulen jaarvergadering 05 april 2002
   3.  Mededelingen en ingekomen stukken
   4.  Jaarverslag afdeling gymnastiek
   5.  Jaarverslag afdeling jazz
   6.  Jaarverslag afdeling badminton
   7.  Verslag en verkiezing kascommissie
   8.  Financieel verslag
   9.  Begroting
             - contributieverhoging
   10. Bestuursaftreding:
             - Linda Tensen; secretariaat
         Wijziging bestuursfunctie:
             - Petra Borst van ledenadministratie naar secretariaat
         Voorstel tot benoeming:
             - Annet Stadegaard; ledenadministratie
  1. 11. Rondvraag
   12. Sluiting

  Notulen jaarvergadering 05 april 2002

  Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muijs, Linda Tensen, Petra Borst-Koorn, Marja de Snaijer, Marian Schrijver, Linda Oosterink, Henk v.d. Kommer
  Aanwezige bestuursleden badminton: Marcel Groot, Jaap Jan van Essen, Dick Korsten
  Aanwezige leden: Annamiek Vonk, Martien Selhorst, Ali Vinke, Dick Korsten
  Afbericht van: Josť de Jong

  1. Opening

  1. De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een korte terugblik op het seizoen 2001. De gymnastiek & de jazz hebben een goed jaar gehad. De afdeling badminton heeft op dramatische wijze afscheid moeten nemen van de trainer.


  2. Notulen jaarvergadering 19 april 2002

  1. Bij de rondvraag jaarvergadering 19 april 2001, punt 11, de vraag van Colette: de gesprekken en de aanvraag lopen nog steeds. De notulen worden goedgekeurd.
    

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  1. Geen ingekomen stukken
   De heer Dick Korsten heeft zitting genomen in het badminton bestuur.

  4. Jaarverslag afdeling gymnastiek

  1. Jeugdleden gymnastiek geldt tot 18 jaar. Dit is gelijkgetrokken met jeugdlid badminton (18 jaar)
   De Sponsor-fietstocht van de Rabobank is geregeld door Annamiek Vonk en zij heeft een aantal dames bereid gevonden gezellig samen te fietsen. Hartelijk dank hiervoor!
   Colette van Galen wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag gymnastiek.

  5. Jaarverslag afdeling jazz

  1. Josť de Jong wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag jazz.

  6. Jaarverslag afdeling badminton

  1. Op 1 & 2 juni 2001 te Almere heeft het 1e competitieteam de 3e plaats van Nederland behaald in hun klasse. Jaap Jan van Essen wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag badminton.
   Internetsite SV Sparta: www.come.to/svsparta

  7. Verslag en verkiezing kascommissie

  1. De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Martien Selhorst en Connie Sprangers.
   De badminton levert een nieuw controlelid voor het komende seizoen.

  8. Financieel verslag

  1. Het financieel verslag is samengesteld door Marja de Snaijer. Hartelijk dank hiervoor!

  9. Begroting

  1. De inflatie moet jaarlijks worden meegenomen in de contributie.

  10. Bestuursverkiezing

  1. Er is afscheid genomen van Linda Oosterink. Als dank overhandigde de voorzitter een fles wijn.

  11. Rondvraag

  1. Linda Tensen: Is het een idee om leden die bedanken als lid, aan te schrijven om donateur te worden? Antwoord: Dit wordt in de volgende bestuursvergadering behandeld.
   Jaap Jan van Essen: Kan de afdeling badminton een financiŽle bijdrage krijgen voor het lustrumfeest? Antwoord: Akkoord, mits er een begroting komt en de gezamenlijke beslissing volgt daarna.
   Dick Korsten: Wat is het antwoord op mijn rondvraag tijdens de jaarvergadering 19-04-2002. Antwoord: Nee
   Dick Korsten: Is het verstandig om een reserve op te bouwen naar een (lustrum) feest toe?
   Antwoord: Akkoord.
   Jan Muijs: Voorstel om aantal keren gezamenlijk, afdeling badminton en gymnastiek, bijeen te komen om te vergaderen. Antwoord: Goed idee
   Jan Muijs: Linda Tensen wordt hartelijk bedankt voor het samenstellen van de notulen van de jaarvergadering 19-04-2002.12

  12. Sluiting: Voorzitter Jan Muijs sluit de vergadering om 22.14 uur.

  Samenstelling bestuur per 01-01-2003
  Voorzitter                 Jan Muijs gymnastiek
  Penningmeester         Marja de Snaijer gymnastiek
  Secretariaat               Linda Tensen gymnastiek
                                   Marcel Groot badminton
  Ledenadministratie     Petra Borst-Koorn gymnastiek
  Leden                       Henk v.d. Kommer gymnastiek
                                  Marian Schrijver gymnastiek

  Leiding seizoen 2002/2003 Leiding Tijden
  Maandag Gymnastiek dames Dorien Sybenga 13.00-14.00 uur
  Maandag Gym jongens Colette van Galen 17.00-18.00 uur
  Maandag Keurploeg meisjes Colette van Galen 18.00-19.30 uur
  Maandag Trimgym dames Colette van Galen 19.30-21.00 uur
  Dinsdag Jazz jeugd Josť de Jong 17.00-20.00 uur
  Dinsdag Jazz volwassenen Josť de Jong 20.00-21.00 uur
  Woensdag Badminton jeugd Mark van Essen 19.00-20.00 uur
  Woensdag Badminton volwassenen Harry Lumi 20.00-22.00 uur
  Woensdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00 uur
  Donderdag Gymnastiek meisjes Colette van Galen 16.00-20.00 uur

  Zwangerschapsverlof
  Dit jaar hebben we weer fantastische invallers voor de afdeling gymnastiek gehad. Van september tot december hebben Mathijs van de Beek, Marit Klok en Alette Veenstra voor Colette ingevallen. Hiervoor onze hartelijke dank.
  Colette, John & Sil hebben op 7 september een zoon en broertje erbij gekregen: Jurre.

  Doedag
  Op 12 oktober 2002 was er de Sparta Doe Dag. Er werd begonnen met en prachtig optreden van de 3 groepen van Jazz-dans. Daarna mochten de ongeveer 150 kinderen beginnen met een muzikale warming-up. Warmgedraaid konden ze hierna aan de slag met de spelletjes in de Niedorphal of zich lekker uitleven op het springkussen. Het was, zoals altijd, weer een zeer geslaagde middag!

  Ledenaantal
   

  Aantal leden per  1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003
  Gym jeugd 114 121 107 117
  Gym keurploeg meisjes     11 11
  Gym volwassenen 45 50 50 61
  Jazz jeugd 29 54 41 34
  Jazz volw 10 11 11 9
  Badminton kind * 4 11 10  
  Badminton jeugd 15 15 21 28
  Badminton volwassenen 66 79 80 67
      341 331 327
  Dubbel lid   -4 -4 -9
  Totaal leden aantal 283 337 327 318
           
  * badminton kind en jeugd zijn per 01-01-03 samengevoegd.  

  Contributie per jaar seizoen 2003/2004
   

  Onderdeel SV SPARTA Contributie Bonds

  Contributie

  Totaal
  Gym jeugd tm 18 &euro 56,00 &euro 7,64 &euro 63,64
  Jazz jeugd tm 18 &euro 60,00 &euro 7,64 &euro 67,64
  Badminton jeugd tm 18 &euro 46,00 &euro 16,72 &euro 62,72
  Gymnastiek / Jazz volwassenen &euro 80,00 &euro 10,79 &euro 90,79
  Badminton volwassenen &euro 70,00 &euro 21,43 &euro 91,43
  Inschrijfgeld &euro 2,50    

  Donateurs
  In 2002 zijn er 138 donateurkaarten geÔnd.

  Hyacintenactie
  Er zijn 1400 bollen verkocht.

  Oud Papier
  Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. Het aantal kilo’s in 2002:
  Januari 19580 kg Mei 15040 kg September 11880 kg
  Februari 11640 kg Juni 12060 kg Oktober 16580 kg
  Maart 13260 kg Juli 10140 kg November 13060 kg
  April 11980 kg Augustus 15160 kg December 9160 kg

  Jaarverslag afdeling Gymnastiek door Colette van Galen
  Wegens de grote belangstelling voor het damesconditieuur op maandagavond ben ik op woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur ook een conditieuur begonnen vanaf januari 2002. De groep telt zo’n 18 dames op het moment. Een goed bezochte en enthousiaste groep.
  Op zondag 9 juni 2002 waren de Onderlinge Wedstrijden in de Niedorphal. Als eerste waren de kleuters aan de beurt. Zij lieten alle geleerde kunsten aan een groot publiek zien. Als afsluiting van hun demonstratie lieten zij de dans ‘Bingo’ zien.
  De meisjes uit groep 3 & 4 moesten als tweede. Alle oefeningen werden uit het hoofd en zonder hulp gepresenteerd aan de juryleden en het publiek.
  De jongens, keurmeisjes en de oudste groep meiden uit Winkel waren als derde aan de beurt. Veel jongens deden voor het eerst mee aan de wedstrijd. Zij waren daarom een beetje onwennig, maar deden het naar mijn mening toch heel goed.
  Als laatste moesten de meisjes uit groep 5 & 6. Tussen de wedstrijden door lieten de meisjes van de jazz een dans zien zodat de bestuursleden alle behaalde punten van de turnwedstrijd op konden tellen en deze op de diploma’s konden schrijven.
  Op een mooie zaterdagochtend in juni zijn er weer 5 dames bereid gevonden om een aantal kilometers op de fiets af te leggen om op deze manier de kas van de vereniging aan te vullen. Binnenkort gaan we met dit geld Dynabands (met handvaten) bestellen.
  In juni zijn we als afsluiting van het seizoen met de conditiedames gaan fietsen naar Geestmerambacht. Daar aangekomen stond het gebak met drinken op ons te wachten.
  Op 2 december 2002 was het mijn eerste werkdag na mijn zwangerschapsperiode. Mijn zoontje Jurre is inmiddels dan alweer 3 maanden oud. Ik viel gelijk met mijn neus in de boter want na de conditieles op maandag was er heerlijke chocolademelk met een speculaasje om het feest van 5 dec. te vieren.

  Keurgroep meisjes
  Onze meisjes van de keurgroep hebben een goed seizoen achter de rug.
  Wendy Schrijver zat het 1e jaar bij de junioren. Ze werd 1 keer 7e en 2 keer 5e. Ze eindigde als 5e in haar poule.
  Carolien de Visser en Roos Klaver zaten in jeugd niveau 6. Helaas is Carolien er na de 1e wedstrijd waarin ze 3e werd ermee gestopt vanwege teveel blessures.
  Roos werd 2 keer 2e en in de finalewedstrijd 1e. In de poule eindigde ze op de 2e plaats.
  Britt v.d. Berg , Nicole Ros, Tessa Schrijver, Marloes Otjes en Monica Tijm zaten in pupillen 2 niveau 7. De 1e wedstrijd werd Nicole 1e, Britt 2e, Marloes 4e , Tessa 6e en Monica 8e. De 2e wedstrijd werd Britt 1e , Tessa 3e ,Marloes 7e, Nicole 8e en Monica 10e.
  De finale wedstrijd werd Britt 1e ,Nicole 4e , Tessa 5e , Monica 9e en Marloes 12e . De eindstand in deze poule was: Britt 1e ,Tessa 3e , Nicole 4e, Monica 10e en Marloes 11e .

  Uitslag onderlinge wedstrijden 09 juni 2002
   

  Groep 3 a 1e Maartje Alkemade 2e Sabrina Boogaart 3e Sonja Koeten 4e Iris Beers 5 Nicolien Smit  
  Groep 3 b 1e Eline Klare 2e Lotte Dirkmaat 3e Nadine Grosz 4e Brechtje de Bruin 5 Mieke Plat 6e Meike Groot
  Groep 4 a 1e Ruby Eelsing 2e Robin Grosz & Sasja Boontjes & Kyra Oosterink         
    3e Nadine de Leeuw 4e Doreen Vries 5 Natasja Schmersel          
  Groep 4 b 1e Ilona Groen & Leticia Munster 2e Lianne Borst 3e Albertine Abube 4e Bregje Hinke    
  Groep 5 a 1e Laura Hauwert 2e Agnes Mabanga & Iris Klaver 3e Melany Kloet        
  Groep 5/6 b 1e Jolien Blokker 2e Kim Doodeman 3e Judith Laijen 4e Jane Heins        
  Groep 6 a 1e Monique Schmersel 2e Lisa Meijer 3e Madelon Kooij 4e Karianne Betlem        
  Groep 6 b 1e Jessie Joosten 2e Lilian Doodeman 3e Lisanne Smit            
  Groep 8  1e Julie Brand 2e Pascale Zwemmer & Anne-Judith Dral 3e Ilse Elsinga 4e Shirley Heins    
  Jongens a 1e Justin de Koning                    
  Jongens b 1e Martijn Kerklaan 2e Erik Koomen 3e Jordi Alkmade 4e Teun Bakker 5 Rens van Dam 6e Thijs van Dam
  Keurploeg a 1e Wendy Schrijver                    
  Keurploeg b 1e Roos Klaver                    
  Keurploeg c 1e Britt v.d. Berg 2e Nicole Ros 3e Tessa Schrijver 4e Monica Tijm 5 Marloes Otjes    
  Keurploeg d 1e Natacha Koerts 2e Kelly Boogaart                
                           

  Jaarverslag afdeling Jazzdans door Josť de Jong
  In april 2002 zijn de voorbereidingen voor de openlessen in mei begonnen.
  Op 21 mei 2002 waren de open lessen bij de Jazzafdeling voor ouders en belangstellenden. De open lessen is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement aan het worden. Er wordt steeds met veel enthousiasme aan gewerkt en naar gekeken.
  Op 1 juni was een extra repetitie voor de presentatie tijdens de onderlinge wedstrijden.
  Op 9 juni laten een tweetal groepen hun ingestudeerde dans zien tijdens de onderlinge wedstrijden bij SV Sparta.
  Op 25 juni de laatste lessen voor de zomervakantie. Met de damesgroep hebben we een fiets/puzzeltocht gereden als afsluiting.
  September 2002 aanvang van het nieuwe dansseizoen. De eerste twee weken is het kennismaken met nieuwe leerlingen. Daarna alweer begonnen met de voorbereidingen voor de SV Sparta Doedag.
  In oktober openen twee groepen de SV Sparta doedag met een danspresentatie bijgestaan door Annet Dekker de coŲrdinatrice voor de jazzafdeling, omdat Josť zelf niet aanwezig kon zijn.
  Op 3 december vierden wij Sint Nicolaas, die ons weer veraste met een lekker zakje snoep.
  Op 17 december open lessen voor ouders en belangstellenden, geheel in winter/kerstsferen.
  Er was ditmaal zoveel belangstelling dat we banken en stoelen te kort kwamen.Gelukkig hadden we wel genoeg warme chocomelk, thee en koffie en hulp genoeg van, wederom, Annet die we bij deze daarvoor hartelijk bedanken. We werden gefotografeerd en geÔnterviewd en stonden de volgende dag in de
  Schager Courant! Dat leverde in de eerste weken na de kerstvakantie aardig wat nieuwe leden op.
   In de maand februari een stukje geplaatst in de Niedorper namens de damesgroep Jazz/conditie die toch echt wel wat nieuwe aanwas kunnen gebruiken. Helaas nog geen reacties hierop gekregen.
  In maart met de voorbereidingen begonnen voor een nieuwe presentatie tijdens de onderlinge wedstrijden. We zullen op deze dag 3 dansen laten zien.

  Zomerkamp

  Jenneke Hoojienga en Gwenda Kok zijn dit jaar als leiding mee zijn geweest met een groep van 8 meisjes. De ouders van de deelnemers hebben met 4 auto’s heen en terug gereden en dat is allemaal goed verlopen. Volgens de deelnemers was het weer een heel leuk kamp geweest, ze hebben er veel plezier gehad.

  Sponsoring
  De Firma Spaansen danken wij hartelijk voor het kopieer- en frankeerwerk.

  Jaarverslag afdeling badminton seizoen 2002 / 2003
  Net als in voorgaande jaren hebben er in seizoen 2002/2003 weer diverse activiteiten plaats gevonden. In dit jaarverslag wordt een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen van dit seizoen gegeven, aansluitend op het jaarverslag van 2001/2002.

  Van maand tot maand
  Maart 2002
  Zondag 17 maart 2002 is ons 4e team met de districtsteamwedstrijden in de Niedorphal tweede van het district NHN. geworden in de 4e klasse. De wedstrijd tegen de Netmeppers uit Wieringerwerf werd met 5-3 verloren.
  Op 24 maart 2002 werd ons 17de vrienden toernooi gehouden in de Niedorphal, waarin Sparta met 5 teams aantrad. Er waren weer vele prijzen te verdelen, waaronder de beroemde zakken aardappelen van Jan Jaap Stammes. Jammer was het dat niet de geplande 20 teams aanwezig waren, waardoor 2 poules moesten worden samengevoegd. Sparta 1 werd algemeen winnaar met het 33 punten.
  Woensdag 27 maart speelden we met ruim 50 deelnemers ons Paastoernooi, ook nu was er voor iedereen weer een paas-prijsje te verdienen.

  April 2002
  Zoals elk seizoen, werd dit jaar ook een kind/ouder toernooi gehouden en ditmaal op 24 april met maar liefst 60 deelnemers, volgens een strak tijdschema speelde iedereen drie maal tegen verschillende tegenstanders. Na afloop was er voor elk kind een ijsje bij Joop en werden verder de prijzen uitgereikt aan het winnende koppel Bono en Huib de Visser. De aanmoedigingsprijs was voor Margo en Elly Bakker.
  Naast het spelen van badminton werd er ook nog geskied in Snowplanet Spaarnwoude. Op 28 april 2002 trokken een aantal Spartanen de stoute ski-schoenen aan en deden hun uiterste best om eenmaal boven, weer ongeschonden de helling af te komen.

  Mei 2002
  De laatste woensdag avond voor alle badmintonners was op 21 mei 2002.
  Woensdag 29 mei 2002 zijn de finales gespeeld van het bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team vier avonden had gespeeld, waarbij regelmatig de vonken eraf vlogen, kon Jan Vinke de volgende eindstand bekend maken: Kampioen is geworden de Carrousel uit Schagen, die wonnen van Formule Kozijnen met 13-5, en een jaar op de wisseltrofee mochten passen. Titelverdediger Rob Engel timmerwerken won van Art Kozijn met 14-4, en werden dus respectievelijk 3e en 4 e. De strijd om 5 e en 6 e plek werd gewonnen door schildersbedrijf Ed van Mechelen die Metal Roof met 15-3 in de hoek zette. Stam en Co tenslotte won van de Vomar met 12-6.

  Juni 2002
  Ingaande seizoen 2002/2003 heeft de badminton bond de volgende spelregelwijzigingen ingevoerd:
  De puntentelling gaat nu als volgt: Gemengd dubbel: 3 games tot 11, Dames dubbel: 3 games tot 11, Dames enkel: 3 games tot 11, Heren enkel: 3 games tot 15, Heren dubbel: 3 games tot 15

  Augustus 2002
  De eerste speelavond na de zomervakantie was op 28 augustus 2002.

  September 2002
  In september 2002 bestond Sparta badminton officieel 25 jaar. Er is een feest commissie aangesteld, welke het feest heeft gepland op 3 mei 2003 in de kantine van de Niedorphal.

  December 2002
  Op 4 december werd ons Sinterklaas toernooi voor de jeugd gehouden. Gedurende de hele avond was er een zwarte Piet aanwezig die allerlei snoepgoed van de Vomar uitdeelde en later zomaar op de banen ging staan bij de senioren.
  Op 14 december vond de Sparta Hyacinten aktie plaats. Van de afdeling badminton gingen een aantal jeugdige badmintonners langs de deuren van Lutjewinkel om Hyacinten te verkopen. Na afloop werd nog even een patatje bij Snackbar Loek gegeten.
  Op 18 december 2002 werd ons kerst toernooi gespeeld met voor iedereen een prijsje na afloop.

  Januari 2003
  De competitie teams bestonden dit seizoen uit de volgende spelers:
  Team 1: Mark van Essen, Rob Groot, Ali Vinke en Jacqueline van de Berg.
  Team 2: Alex van Essen, Edward van Mechelen, Anne Kemeling, Karin Schrijver.
  Team 3: Nico Groot, Dick Korsten, Peter Beemsterboer, Jan Willem Boone, Mylan Beck, Marja vd Donk en Marja Korsten.
  Team 4: Martien Selhorst, Rick Vinke, Erik Kleisterlee , Claire Korsten, Ilse Kemeling,
  Team 5: Lars Engel, Jos Witte, Samuel Pater, Yvonne Schijver, Petra Vinke, Marijke Wittenberg
  Helaas veroorzaakte een ongelukkige slag met een racket, Yvonne een behoorlijke hersenschudding, waardoor ze een aantal maanden uit de runnig is geweest .
  Team 6: Jeroen Wever, Sebastiaan van 't Voort, Thomas de Vreeze, Marijke Mensen, Mariska Hauwert, Coach Gre Wever
  Team 7: Jim Kaan, Roy Hubner, Lianne Kaan, Suzanne van der Hulst, Marieke Wit, Mandy de Rooij, Coach : Klaas Kaan

  De eindnoteringen in de poules waren als volgt:
  Sparta 1 is als 3de geŽindigd in de hoofdklasse
  Sparta 2 is als 5de geŽindigd in de hoofdklasse
  Sparta 3 is als 4de geŽindigd in de 2de klasse
  Sparta 4 is als laatste geŽindigd in de 3de klasse
  Sparta 5 is als 2de geŽindigd in de 4de klasse
  Sparta 6 is als laatste geŽindigd in de 4de klasse
  Sparta 7 is als laatste geŽindigd in de jeugdklasse B

  Februari 2003
  De NBB district Noord-Holland Noord had voor 2003 weer een recreanten competitie georganiseerd. Onze vereniging deed mee met een gemengd team (Jan Vinke, Cor de Rooij, Marjolein Wiersma en Stephanie Jacobs) en een herenteam (Jan Wever, Theo Meijerink, Klaas Kaan, Marcel Groot).

  Woensdag 5 februari 2003 was het zover. De examens en deeldiploma's voor de jeugd. Onder toeziend oog van onze deskundige jury Jan Jaap Stammes werden de verrichtingen van de door Mark van Essen getrainde jeugd gevolgd. Dat het met onze nieuwe talenten en de trainer wel goed zit blijkt wel uit het volgende: Alle hierna genoemde 17 kinderen zijn geslaagd! Jeroen Tiessen, Lilian Doodeman, Djoline v.d.Berg, Joppe Wit, Ab Klomp, Bono de Visser, Rick Groenen, Frank Bleijendaal, Chiel Schilder, Madelon Schepens, Bart Jongejan, Margo Bakker, Tim Mulder, Mart Smit, Eva Pool, Frank de Bruijn , Paul Hoogstraten en Mark Schrieken. Madelon Schepens raakte helaas geblesseerd en mag samen met de afwezige Vini Munster het examen doen op 26 maart.

  Maart 2003
  Na een aantal weken van mooie strijd zijn de finales van de clubkampioenschappen gehouden op 19 maart. Hieronder de uitslag:
  Heren Dubbel: 1eJan Vinke/Cor de Rooy 2e Gerrit de Heer/Jeroen v. Nijen
  Dames Dubbel : 1e Marjolein Wiersema/Stefanie Jacobs 2e Marijke Wittenberg/Menda v.d.Vorst
  Mix : 1e Marjolein Wiersema/Jan Vinke 2e Stefanie Jacobs/Cor de Rooy
  De strijd om de clubkampioenen bij de competitiespelers was erg spannend en moesten beide in drie sets worden beslist.
  Dames enkel : 1e Ali Vinke 2e Anne Kemeling 13-10 4-11 13-10
  Heren enkel : 1e Edward van Mechelen 2e Mark van Essen 0-15 15-11 15-11
  Junioren : 1e Sebastiaan van ’t Voort 2e Jeroen Wever
  Meisjes : 1e Suzanne van der Hulst 2e Mandy de Rooy
  Jongens : 1e Bart Meijners 2e Jim Kaan
  Jeugd A, B en C moet nog afgerond worden

  Algemeen

  Wat minder als gepland, zijn er toch ook dit seizoen weer een aantal klutsavonden gehouden. Ook zullen het een aantal mensen opgevallen zijn dat er geen stukjes meer verschijnen in de Heraut. Vanwege de prijs is besloten hier niet langer mee door te gaan. Het aantal verslagen van wedstrijden en toernooitjes is naar een minimum gedaald. Hierbij willen wij de leden vragen om toch eens te proberen een stukje te schrijven. Wie durft er?

  Voor seizoen 2002/2003 werden de competitie teams door Harry Lumi getraind. Voor de recreanten zijn de trainingen een aantal malen verzorgd door competitie spelers.

  Vooruitblik

  Op dit moment van de jaarvergadering hebben wij het 18de vrienden toernooi op 23 maart 2003 reeds gehad. Verheugend is dat er een paar talentjes zijn ontdekt. Het ligt in de bedoeling om met Joppe Wit en Bart Jongejan naar een aantal regio trainingen te gaan van de NBB.
  In April is het de bedoeling om nog een Paas toernooi te organiseren en in mei sluiten we af met het bedrijventoernooi. En natuurlijk op zaterdag 3 mei het grote Sparta badminton feest ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan, waarbij ook de jeugd natuurlijk niet wordt vergeten.
  In plaats van club kampioenschappen willen wij volgend seizoen een soort ladder competitie op vrijwillige basis starten. Wij denken dat een ladder competitie een grotere uitdaging geeft dan club kampioenschappen. Nadere details volgen bij aanvang van het nieuwe seizoen.
  Bezoek ook onze website come.to/svsparta met veel foto’s en informatie.

  Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta Badminton heeft ingezet. Voor de toekomst veel badminton plezier toegewenst.