Sportvereniging S.V. SPARTA Niedorp
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 6 april 2006

in " Dorpshuis Prins Maurits"

Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
 
 

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 7 april 2005
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
 5. Jaarverslag afdeling jazz
 6. Jaarverslag afdeling badminton
 7. Verslag en verkiezing kascommissie
 8. Financieel verslag
 9. Begroting 

  - contributieverhoging

 10. Bestuursverkiezing:

  Jan Muys aftredend en herkiesbaar

 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Notulen jaarvergadering 7 april 2005

Aanwezige bestuursleden gymnastiek: Jan Muijs,, Petra Borst-Koorn, Marja de Snaijer, Annet Dekker – van Diepen en Henk v.d. Kommer (later);
Aanwezige bestuursleden badminton: Marcel Groot en Jaap Jan van Essen;
Afwezige bestuursleden: Dick Korsten, Gerda Visser-Modder en Corina Boontjes;
Afwezige leidsters: Josť de Jong, Colette van Galen en Dorien Sijbenga;
Aanwezige leden: Annamiek Vonk, Conny Sprangers – Bakker, Jan Wever, Thea Kroese en Pietie Voogd
Leden met afbericht: Marcel Lensen, Truus van ’t Veer en Anna van Leeuwen

1. Opening

De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Jan noemt dat er een ledenstop is ingesteld bij de afdeling badminton. Hij sprak zijn wens uit dat hij met de gymuren ook zo ver zal komen. Het afgelopen jaar is redelijk verlopen zonder al te veel problemen. De vereniging kwam in de tweede week van september meteen in de problemen toen de gemeente het gymlokaal van Nieuwe Niedorp sloot, omdat een werkman door de vloer van de kleedkamers was gezakt tijdens het wisselen van de deursloten. Door de actieve bestuursleden Jaap Jan en Henk met ondersteuning van de vrijwilliger Karel Koorn zijn de vloeren gerepareerd en kon de zaal weer worden geopend.

2. Notulen jaarvergadering 8 april 2004.

Jan bedankt Gerda voor het maken van de Notulen.
Er wordt opgemerkt dat Petra de notulen van 2003 heeft geschreven en niet zoals vermeld stond Linda. Hierbij de correctie. Tevens vraagt Marcel naar de mogelijkheid tot automatische incasso. Petra antwoord dat er nog een voorraad acceptgiro’s zijn die eerst worden opgemaakt. Daarna zal de optie worden onderzocht.
De notulen worden goedgekeurd.
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag afdeling gymnastiek

Colette van Galen wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag gymnastiek.

5. Jaarverslag afdeling jazz

Josť de Jong wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag jazz.

6. Jaarverslag afdeling badminton

Marcel Groot wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag badminton.

7. Verslag en verkiezing kascommissie

De kas is gecontroleerd en goed bevonden door Thea Kroese en Jan Wever.
De jazzdans levert een nieuw controlelid voor het komende seizoen. Zij zal door Annet Dekker worden benaderd.
 

8. Financieel verslag

Het financieel verslag is samengesteld door Marja de Snaijer.
Het bestuur verleent Marja decharge voor het gevoerde beheer.

9. Begroting

De begroting komt op negatief €20,- uit. Voorstel is een contributieverhoging van 2%. Over het voorstel is gestemd en is met meeste stemmen aanvaard.

10. Bestuursverkiezing

Jan heet Corine Boontjes welkom in het bestuur. Henk en Petra zijn voor de komende drie jaar hernoemt.

11. Rondvraag

 1. Jan Wever: De route van het ophaalschema van het oud papier klopt niet. De eerste wagen is klaar om 20.15 en de tweede om 21.30. Nieuwe route zal intern worden besproken in samenspraak met JaapJan
 2. Marcel: Is het mogelijk om stikkers op het schavot te plakken, zodat de kampioenen tijdens de Onderlinge Wedstrijden weten op welke plek zij moeten gaan staan? Henk zal stellingstickers erop plakken
 3. Marcel: Waar zijn de statuten van SV Sparta?
  Marja en Jan zullen beide hun archief erop nakijken.
 4. Corrie Sprangers: Is het mogelijk tijdens het leggen van de nieuwe vloer in de kleedkamers van het gymlokaal gebruik te maken van de zaal van Onder de Kastanje? Nee, zaal is te klein om makkelijk te bewegen.
 5. Corrie Sprangers: Ik miste de uitnodiging in de Niedorper.
 6. Annamiek Vonk: Wil melden dat er toch een aantal leden van de maandagavondgroep zullen opstappen aan het einde van het seizoen.
 7. Vaststelling volgende jaarvergadering: 6 april 2006

12. Sluiting: Voorzitter Jan Muijs sluit de vergadering om 22.14 uur.

Samenstelling bestuur per 01-01-2005

Voorzitter Jan Muijs Gymnastiek
Penningmeester Marja de Snaijer Gymnastiek
Secretariaat Marcel Groot Badminton
  Gerda Visser Gymnastiek
Ledenadministratie Petra Borst-Koorn Gymnastiek
Leden  Henk v.d.Kommer Gymnastiek
  Corina Boontjes Gymnastiek
  JaapJan van Essen Badminton
  Dick Korsten Badminton

Aanbod seizoen 2005/2006

  Leiding   Tijden
Maandag        
Conditie Gymnastiek Dames   Dorien Sijbenga   13.30 - 14.30 uur
Gymnastiek Jongens   Colette van Galen   17.30 - 18.30 uur
Keurploeg Meisjes   Colette van Galen   18.30 - 20.00 uur
Conditie Gymnastiek Dames   Colette van Galen   20.00 - 21.30 uur
Dinsdag        
Algemene Dansvorming   Josť de Jong   17.00 - 19.00 uur
Streetdance   Josť de Jong   19.00 - 20.00 uur
Jazz Dames   Josť de Jong   20.00 - 21.00 uur
Woensdag        
Gymnastiek Kleuters   Colette van Galen   16.30 - 17.30 uur
Gymnastiek Meisjes   Colette van Galen   17.30 - 20.30 uur
Conditie Gymnastiek Dames   Colette van Galen   20.30 - 21.30 uur
Badminton Jeugd   Mark van Essen   19.00 - 20.00 uur
Badminton Volwassenen   Nico Groot   20.00 - 22.00 uur
Donderdag        
Gymnastiek Kleuters   Colette van Galen   16.00 - 17.00 uur
Gymnastiek Meisjes   Colette van Galen   17.00 - 19.00 uur
Keurploeg Meisjes   Colette van Galen   19.00 - 20.00 uur

Doedag

De herfstvakantie kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 22 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes, het luchtkussen en de badminton. Het schminken was ook zeer in trek, gelukkig hadden we genoeg ouders die daarbij wilden helpen. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, alle meiden bedankt hiervoor!

Ledenaantal

Aantal leden per  jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06
           
gym jeugd 119 117 134 123 111
jazz jeugd 42 34 42 33 31
gym volw 52 61 62 55 40
jazz volw 11 9 19 20 21
bad jeugd 33 28 44 44 29
bad volw 80 67 62 64 65
  337 316 363 339 297
dubbel lid. -4 -9 -10 -8 -6
Totaal leden aantal 333 307 353 331 291

Contributie per jaar

Contributiebedragen Sparta 2005/2006  
       
onderdeel Contributie Bondsbedrag totaal
       
gym jeugd tm 18 61.18 9.68 70.86
jazz jeugd tm 18 65.55 9.68 75.23
Badminton jeugd tm 18 50.26 15.33 65.59
gym/jazz volwassenen 87.39 13.04 100.43
badminton volwassenen 76.47 21.00 97.47

Donateurs

In 2004 zijn er 125donateurkaarten geÔnd. Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coŲrdinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Deze is goed verlopen dankzij de hulp van veel kinderen en ouders.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. De totalen per jaar bedragen:

Oud Papier 2003 2004 2005
       
Opbrengst totaal 159340 165200 168420

Sponsering

De firma Spaansen bedanken wij hartelijk voor het kopieerwerk.
Drogisterij Kelder bedanken wij voor de haaraccessoires tbv de keurmeisjes.

Jaarverslag afdeling Gymnastiek door Colette van Galen

Keurturnen:

Wedstrijduitslagen van meisjes LOS B

Gehouden op: 22 januari:      
Categorie: instap niveau 9. Sanne Woelinga 34.35 2de Janneke Kelder 34.35 2de  
Categorie: pupil 1 niveau 8. Leticia Munster 35.80 2de Ilona Groen 34.50 5de  
  Bregje Hinke 33.25 7de Lotte Dirkmaat 29.80 10de  
Categorie:jeugd niveau 6. Sasja Boontjes 33.60 6de Kelly Boogaart 30.30 20ste  
Gehouden op: 12 maart:      
Categorie: instap niveau 9. Sanne Woelinga 33.80 1ste Totaal derde in de competitie  
  Janneke Kelder 32.60 3de Totaal vijfde in de competitie  
Categorie: pupil 1 niveau 8. Leticia Munster 34.85 2de Totaal tweede in de competitie  
  Ilona Groen 34.10 3de Totaal derde in de competitie  
  Bregje Hinke 33.35 8ste Totaal achtste in de competitie  
  Lotte Dirkmaat 31.70 10de Totaal tiende in de competitie  
Categorie jeugd niveau 6. Sasja Boontjes 33.10 12de Totaal achtste in de competitie  
  Kelly Boogaart geblesseerd Totaal vierentwintigste in de competitie  

Uitslagen onderlinge wedstrijden op zondag 3 april.

Groep A:   Groep B:   Groep C:  
1 Manouk Plat 28.3 1 Iris Goet 31.4 1 Daphne Koolen 29.4
    2 Roos v. Vilsteren 30.9 2 Emma S vd Bel 28.8
        2 Lotte vd Stoop 28.8
        3 Puck Schilder 28.6
Groep D:   Groep E:   Groep F:  
1 Daphne Blokker 29.4 1 Maartje Alkemade 28.5 1 Mieke Plat 30.8
2 Melanie Hendriks 28.6 2 Sophie Koning 27.8 2 Sandra Zweeris 29.5
3 Tamara v. Zadel 28.3 3 Ilse Bark 27.5    
Groep G:   Groep H:   Groep I:  
1 Nadine Grosz 32.1 1 Justin Sweep 45.9 1 Wouter Edel 41.7
2 Tinne Lont 31.1        
3 Meike Groot 30.6        
Groep J:   Groep K:   Groep L:  
1 Lilian Doodeman 31.3 1 Madelon Kooij 29.5 1 Nadine de Leeuw 29.5
2 Monique Schmersel 30.8 2 Rochelle de Leeuw 28.7 2 Doreen Vries 29.3
Groep M:   Groep N:      
1 Robin Grosz 28.9 Keur1 meisjes, niveau 9:   Keurmeisjes, niveau 6:  
2 Chantal Blokker 28.0 Sanne Woelinga 31.1 Sasja Boontjes 32.2
Groep O:   Groep P:   Groep Q:  
Keurmeisjes, niveau 8:   Keurmeisjes niveau 9:   1 Joost Zonneveld 45.8
1 Leticia Munster 33.6 1 Lisa Munster 31.9 2 Jesse v. Koersveld 45.7

De kleuters begonnen deze dag met een gymdemonstratie op allerlei toestellen en sloten hun demonstratie af met een dans. Ook dit jaar was de belangstelling weer groot.

We kunnen terug kijken op een mooie en geslaagde onderlinge wedstrijden. Via deze weg willen nogmaals iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor deze dag.

Mei
Er waren ook dit jaar weer 5 dames bereid gevonden om mee te fietsen met de Rabobank sponsorfietstocht. Hier is voldoende geld mee opgehaald, hiermee heeft de vereniging een nieuwe headphone voor aangeschaft..

Week 30, laatste lesweek: .
In de laatste lesweek zijn wij met de maandagconditie-fitgroep naar Ans geweest. Het was de bedoeling dit op de fiets te doen, maar door het slechte weer waren we genoodzaakt om met auto’s naar haar af te reizen. Aldaar kregen we een rondleiding door haar nieuwe huis en werden we verwend met koffie, gebak, een drankje en een hapje. We willen haar daarvoor nogmaals hartelijk danken.

Met alle kindergroepen heb ik zoals ieder jaar weer afgesloten met het spel bos kwartetten.

De woensdagconditie-fit groep heeft ook een heerlijke fietstocht gemaakt naar het natuur- en recreatiegebied Geestmerambacht. Er stond een stevige wind, maar dat deed het kletsgehalte niet verlagen. In het recreatiegebied hebben we lekker genoten van koffie/thee en gebak.

Week 36, eerste lesweek: .
Iedereen kwam weer vol goede en sportieve moed op de lessen.
Na drie weken gewerkt te hebben heb ik helaas het werk moeten beŽindigen vanwege mijn zwangerschap.

Jaarverslag afdeling dans door Josť de Jong

Helaas hebben wij dit seizoen geen jaarverslag ontvangen van Josť.  

Jaarverslag afdeling badminton door Marcel Groot

Algemeen .
De jeugd training werd verzorgd door Mark van Essen, Jacqueline van de Berg en Nico Groot. Net als vorig seizoen zijn ook nu extra training uren verzorgd door Nico, bijgestaan door een enkele ouder. Ook de trainingen voor recreanten en competitiespelers werden verzorgd door Nico.

Nieuw dit seizoen was de deelname aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC) door twee jeugdteams. Naar aanleiding van de NBB poule-indeling met tegenstanders in Almere voor ons jeugdteam 8 en de daaropvolgende terugtrekking uit de NBB competitie, hebben wij besloten om met de WFBC in zee te gaan. Dit is erg goed bevallen en zal voortgezet worden in het nieuwe seizoen 2005/2006.

Behalve het jeugdteam 8 is ook team 5 teruggetrokken uit de NBB competitie. Dit omdat er in het begin van de competitie geen voldoende dames beschikbaar waren.

Ook dit jaar zijn er de nodige klutsavonden en gezelligheidstoernooien gehouden.

Af en toe haalden wij de krant met een verslag van sportieve prestaties maar ook in de rubriek "zoeklicht" in het NHD op 6 december 2005, waarin wekelijks een vereniging uit de buurt wordt uitgelicht.

Maart /april / mei 2005:
Ons paastoernooi werd gehouden op 23 maart 2005, gevolgd door het kind-ouder toernooi op 20 april 2005 met maar liefst 60 deelnemers. Op 27 april ging het bedrijvenbadmintontoernooi van start. Woensdag 18 mei 2005 zijn de finales gespeeld van ons succesvolle bedrijvenbadmintontoernooi. Wederom zijn kampioen geworden de timmerlieden van Rob Engel!

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 18 mei 2005.

Juli / augustus / september 2005:
In juli 2005 werd de jaarlijkse BBQ gehouden met het complete Sportvereniging Sparta bestuur en trainers. De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 31 augustus 2005.

In september heeft er voor de jeugd een uitwisseling plaatsgevonden met Poona uit Medemblik.

Oktober 2005
Op 22 oktober 2005 was er gelegenheid voor de kinderen uit de omgeving om eens een shuttle te slaan tijdens een druk bezochte Sparta Doedag in de Niedorphal

In oktober ging de NBB competitie van start. Sparta werd vertegenwoordigd door de volgende teams:

Sparta 1: Mark van Essen, Patricia de Vos, Alex van Essen, MariŽlle Vierveijzer, Anne Kemeling.
Sparta 2: Rob Groot, Ali Vinke, Nico Groot, Marieke Wit, Jacqueline van de Berg.
Sparta 3: Gerard Dekker, Anja Verkamman, Dick Korsten, Marja Korsten.
Sparta 4: Lars Engel, Claire Korsten, Samuel Pater, Ilse Kemeling.
Sparta 6: Mandy de Rooij, Wiljan Benedick, Mariska Hauwert, Suzanne van der Hulst, Jos Witte, Martin Selhorst, Marcel Groot.
Sparta 7: Theo Meijerink, Marita Holtes, Jan Vinke, Debby de Vries, Nancy de Vries.
Sparta B1: Jaap Vendrig, Carlijn Groot, Bart van der Zee, Lilian Doodeman, Ab Klomp, Kris van der Stoop, Cedric Brander, Tessa Arends, Mark van der Veen.

In de WFBC deden de volgende teams mee:
Team 1 - MIX tussen de 14 en 18 jaar (gevorderd) bestaande uit : John Marcelis, Jim Kaan, Roy Poland, Lianne Kaan en Suraya de Visser.
Team 2 – MEISJES en MIX tussen de 8 en 10-11 jaar (beginners) bestaande uit: Jessica Benedick, Samantha Groot, Samantha Lont, Susan van der Zee, Nick Smit, onder leiding van Renate Benedick.

De einduitslagen van de NBB competitie zijn als volgt:
Sparta 1, hoofdklasse, afd. 1: is als eerste geŽindigd in een poule van zeven.
Sparta 2, overgangsklasse, afd. 2: is als laatste geŽindigd in een poule van acht.
Sparta 3, 2e klasse, afd. 8: is als vijfde geŽindigd in een poule van zes.
Sparta 4, 2e klasse, afd. 9: is als tweede geŽindigd in een poule van zes.
Sparta 6, 4e klasse, afd. 5: is als vierde geŽindigd in een poule van zes.
Sparta 7, 4e klasse, afd. 6: is als vijfde geŽindigd in een poule van zeven.
Sparta B1, jeugd B, afd. 6: is als zevende geŽindigd in een poule van acht.

November /december 2005:
Op 30 november werd ons jaarlijkse Sinterklaastoernooi gehouden met voor elk kind een chocoladeletter. Zaterdagmorgen 17 december was het hyacintendag en werden bollen verkocht in Lutjewinkel door de kleine badmintonnertjes in harde wind en sneeuw met als beloning een bord patat. Het kersttoernooi werd gehouden op 21 december. Na afloop was er voor een ieder een presentje.

Maart /april 2006.
Clubkampioenschappen: Het kampioenschap in de mix recreanten is inmiddels afgerond Gestreden werd in twee poules van vier koppels zodat deze wedstrijden in een avond konden worden gespeeld Na , gezien het grote aantal driesetters, uiterst spannende wedstrijden kon de volgende stand worden opgemaakt. 1ste: Theo Meyerink en Alice Glas, 2de: Guido Jakobs en Mandy de Rooy, 3de: Jan Vinke en Nancy de Vries, 4de: Peter Beemsterboer en Suzanne van der Hulst, 5de: Ivonne en Kees Schrijver 6de: Marcel Lensen en Debby de Vries. Bij de heren is de finale gewonnen door Mark van Alex van Essen. De halve finale werd gewonnen door Nico Groot van Samuel Pater.

Op 11 en 12 maart hebben Ali Vinke en Nico Groot deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap voor 50+. Ali is tweede geworden in de dames dubbel met Nannie Bolt uit Heerenveen.

Met het Schager polisporttoernooi deden elf Spartanen mee. Anne en Marieke zijn als eerste geŽindigd in de dames dubbel C, Anne heeft in de finale Karin Schrijver verslagen in de dames enkel C.

Vooruitblik
OP 12 April houden wij een paastoernooi, en in mei sluiten we af met het bedrijventoernooi.

Mogelijk spelen we volgend seizoen met een nieuwe telling tot de 21, afhankelijk van de beslissing van de NBB in april/mei 2006. Zodra de beslissing gemaakt is, zal dit kenbaar worden gemaakt via onze site.

Slot
Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur
 
 

www.svsparta.nl