Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
donderdag 3 april 2008
in " Dorpshuis Prins Maurits" te Nieuwe Niedorp
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 12 april 2007
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek
 5. Jaarverslag afdeling streetdance
 6. Jaarverslag afdeling badminton
 7. Jaarverslag afdeling tafeltennis
 8. Verslag en verkiezing kascommissie
 9. Financieel verslag
 10. Begroting
  Contributieverhoging
 11. Bestuursverkiezing:
  Tussentijds afgetreden Sylvia Blokker
  Aanstelling Gudi Boontjes en Jacqueline Glas
  Aftredend en herkiesbaar Henk van den Kommer, Corina Boontjes en
  Petra Borst
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Notulen jaarvergadering 12 april 2007

Aanwezig:
Bestuursleden gymnastiek/jazz: Jan Muijs, Henk v.d.Kommer, Marja de Snaijer, Petra Borst, Corina Boontjes en Gerda Visser.
Bestuursleden Badminton: Jaap Jan van Essen, Marcel Groot
Bestuursleden Tafeltennis: Niels van Bruinisse
Leiding gymnastiek: Marit Klok, Heidi Schouten, Marian Welp en Erica Welp
Leden: Mandy Ansems, Hannah Hinke, Gerda Spaansen, Conny Sprangers, Hester Goet, Marcel Lensen, Suzanne v.d.Hulst,

 1. Opening:

  De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een goede opkomst en de leiding is rijk vertegenwoordigt. Een korte terugblik op het afgelopen jaar, de afdeling gymnastiek verkeerd nu in rustiger vaarwater. Er is nieuwe leiding, het jongens uur is opgeheven en samengevoegd met de meisjes. De 2 dames uren van Mirjam zitten vol, hiervoor moet voor volgend seizoen nieuwe leiding worden gezocht. Volgend jaar bestaat de vereniging 125 jaar hier zal het bestuur zich de komende maanden mee bezig gaan houden hoe dit gevierd zal gaan worden. In Januari is ereleider T.van Essen overleden, de oudere generatie heeft nog les van hem gehad. Dit was ook te zien op de condoleance en crematie, een waardig afscheid.

 2. Notulen jaarvergadering 6 April 2006:

  De notulen worden doorgenomen, Conny vraagt hoe het afscheid is gegaan van José. Er is door het bestuur afscheid van haar genomen op de Olympische Spelen, persoonlijk afscheid nemen van haar leden is niet gelukt. Jan bedankt Gerda voor het samenstellen.

 3. Mededelingen en ingekomen stukken:

  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

 4. Nieuwe ledenadministratie, vervallen van acceptgiro’s:

  Inleiding door Marcel: Suzanne v.d.Hulst gaat de ledenadministratie overnemen van Petra Borst, het wordt een geheel andere vorm. Nu is het nog op de computer bij de administratie straks is het op internet toegankelijk voor de verschillende afdelingen. Het is de bedoeling dat we gaan werken met incasso’s i.p.v. acceptgiro’s en de factuur gaat via internet. Deze manier is kosten en tijdsbesparend. Het voorstel is om 1x per jaar de factuur te versturen en deze in 2 termijnen te incasseren. Om het incassobereik hoog te halen misschien korting aanbieden. De aanwezigen moeten beslissen of zij hiermee akkoord zijn. Er komen een aantal reacties uit de vergadering, deze worden besproken. Marcel Lensen heeft het voorstel om het komende seizoen de keuze aan te bieden aan de leden en nog geen financieel voordeel te geven bij incasso maar dit volgende jaar wel aan te bieden. Het voorstel om te gaan werken via internet en met incasso’s in 2 termijnen wordt aangenomen door de vergadering.

 5. Jaarverslag afdeling gymnastiek:

  Het jaarverslag wordt doorgenomen, Jan bedankt Gerda voor het samenstellen.

 6. Jaarverslag afdeling jazz:

  Het jaarverslag wordt doorgenomen, bijzonder was de uitvoering in de Schakel te Heerhugowaard o.l.v. Sonja. Een groot compliment voor Sonja.

 7. Jaarverslag afdeling badminton:
 8. Het jaarverslag wordt doorgenomen, JaapJan verteld dat het ledenaantal stabiel is, de leden spelen volgens de nieuwe regels van de badmintonbond het rallypointsysteem. Het bedrijventoernooi zit vol met 10 teams, Marcel verteld een anekdote over Alie bij NK 50+. Jan bedankt Marcel voor het samenstellen van het jaarverslag.

 9. Jaarverslag afdeling tafeltennis:

  Niels stelt zichzelf voor, er is op het ogenblik een enthousiaste groep bezig met tafeltennis. Voor de jeugd is er begeleiding, de strippenkaart actie is net opgezet 5x een uur spelen voor € 15,-. Een logo is bedacht en gemaakt dus aan bekendheid en promotie wordt gewerkt. Jan bedankt Niels voor het samenstellen en wenst hem succes.

 10. Verslag en verkiezing kascommissie:

  Marcel is ook aanwezig namens de kascommissie, samen met Trudie heeft hij de financiën bekeken en gecontroleerd. Het was netjes voorbereid, compleet en correct, alles werd goed toegelicht. Zij hebben het beiden goedgekeurd en de complimenten overgebracht aan Marja. De voorzitter Jan Muijs bedankt Marcel en Trudie voor de kascontrole. Voor volgend jaar mag de afdeling gymnastiek/streetdance iemand voordragen voor de kascommissie.

 11. Financieel verslag:

  Het verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door Marja de Snaijer. Er is de afgelopen jaren een reserve opgebouwd voor het jubileum in 2008. Er volgt enige discussie over de contributieverhoging, het voorstel wordt aangenomen. Badminton blijft hetzelfde, streetdance € 85,-, gymnastiek jeugd € 80,- turnen € 190,- Tafeltennis volw: € 65,- kinderen € 45,-

  Het bestuur verleent Marja decharge voor het gevoerde beheer.

 12. Begroting:

  Contributieverhoging. Er volgt enige discussie over de contributieverhoging. Badminton blijft hetzelfde, streetdance € 85,-, gymnastiek jeugd € 80,- turnen € 190,- Tafeltennis volw: € 65,- kinderen € 45,- De vergadering gaat hiermee akkoord.

 13. Bestuursverkiezing:

  Suzanne v.d.Hulst gaat de ledenadministratie overnemen van Petra Borst en komt bij het algemeen bestuur. Suzanne is lid van de afdeling badminton, zit in haar derde jaar van de Pabo in Alkmaar. Gerda Visser is aftredend en niet herkiesbaar, Petra neemt het secretariaat over van Gerda. Jan bedankt Gerda voor haar werkzaamheden en overhandigd haar een cadeaubon.> Gerda Spaansen gaat het bestuur versterken voor de afd. turnen, zij gaat een jurycursus volgen en zoekt nog sponsors voor de turnleden. Sylvia Blokker komt in het bestuur voor de afd. streetdance. Jan feliciteert beide bestuursleden en heet hun van harte welkom.

 14. Rondvraag:

  JaapJan: Het 125 jarig bestaan van de vereniging op 23 februari 2008, zijn er nog suggestie’s. Er komen een aantal punten naar voren; Renske Endel uitnodigen, Mandy en Hannah bieden zich aan als hulptroepen, een sportgala. Er gaan een aantal mensen om tafel zitten, uit iedere afdeling 2 personen. Heidi wil er ook graag bij aanwezig zijn. Corina: Marit heeft nog geen sleutel van de Snip. Marcel zal hiervoor zorgen. Erica: Is er een mogelijkheid om de ramen in de gymzaal te blinderen, als de zon er op staat is het te warm in de zaal. Dit zal worden meegenomen door het bestuur. Marja: De air-tumblingmat, springuur voor de oudere jeugd, kosten zijn hoog maar je kunt hem ook voor de recreatieve uren gebruiken. JaapJan doet de suggestie om sponsors te zoeken voor de aanschaf van een tumblingmat. Dit nemen we mee naar de bestuursvergadering.

 15. Sluiting:

  Jan sluit de vergadering af met de hoop uit te spreken dat het een positief jaar gaat worden, de uitdaging om samen iets moois te maken van het jubileum. Hij dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

Samenstelling bestuur per 01-01-2007

Algemeen bestuur

Voorzitter

Jan Muijs

Penningmeester

Marja de Snaijer

Ledenadministratie

Suzanne van der Hulst

Secretariaat

Petra Borst-Koorn

Leden

Henk van den Kommer

 

JaapJan van Essen

 

Marcel Groot

Gymnastiek

Voorzitter

Jan Muijs

Secretariaat

Petra Borst-Koorn

Penningmeester

Marja de Snaijer

Wedstrijdsecretariaat

Corina Boontjes

Technische commissie

Henk van den Kommer

Leden

Gerda Spaansen-Kliffen

Badminton

Voorzitter

JaapJan van Essen

Secretariaat

Marcel Groot

Wedstrijdsecretariaat

Dick Korsten

Tafeltennis

Voorzitter

Niels van Bruinisse

Secretariaat

Joëlle van Bruinisse

Technische commissie

David de Heer

 

Alex van Essen

 

Mark van Essen

Aanbod seizoen 2007/2008

Dag

Onderdeel

Leiding

Tijden

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

13.30 - 14.30 uur

 

Keurploeg Meisjes

Marit Klok

18.00 - 19.30 uur

 

Streetdance

Sonja Donk

16.00 - 17.30 uur

Dinsdag

Streetdance

Sonja Donk

17.45 - 19.15 uur

 

Dames Bodyshape N.Niedorp

Sonja Donk

19.30 - 20.30 uur

 

Gymnastiek Jeugd Winkel

Heidi Schouten

16.00 - 19.00 uur

Woensdag

Badminton Jeugd

Mark van Essen

19.00 - 20.00 uur

 

Badminton Volwassenen

Nico Groot

20.00 - 22.00 uur

Donderdag

Tafeltennis Jeugd

Dirk van Baaren

19.00 - 20.00 uur

 

Tafeltennis Volwassenen

Niels van Bruinisse

20.00 - 22.00 uur

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Erica Welp

15.00 - 19.00 uur

 

Tumblingbaan

Erica Welp

19.15 - 20.15 uur

Zaterdag

Keurploeg Meisjes

Marit Klok

10.00 - 12.00 uur

Doedag

De herfstvakantie kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 13 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes, het luchtkussen en de badminton. Het schminken was ook zeer in trek, gelukkig hadden we genoeg ouders die daarbij wilden helpen. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, alle meiden bedankt hiervoor!

Ledenaantal

Aantal leden per

jan-02

jan-03

jan-04

jan-05

jan-06

jan-07

jan-08

 

 

 

 

 

 

 

 

gym jeugd

119

117

134

123

111

96

121

streetdance jeugd

42

34

42

33

31

54

59

gym volwassenen

52

61

62

55

40

39

27

streetdance volwassenen

11

9

19

20

21

11

0

badminton jeugd

33

28

44

44

29

37

31

badminton volwassenen

80

67

62

64

65

64

71

tafeltennis jeugd

 

 

 

 

 

9

9

tafeltennis volwassenen

 

 

 

 

 

7

10

 

337

316

363

339

297

317

328

dubbel lid.

-4

-9

-10

-8

-6

-9

-6

Totaal ledenaantal

333

307

353

331

291

308

322

 Contributie seizoen 2007/2008

Onderdeel

Contributiebedrag

gymnastiek jeugd t/m 18 jaar

€ 80,00

streetdance jeugd t/m 18 jaar

€ 80,00

badminton jeugd t/m 18 jaar

€ 68,00

tafeltennis jeugd t/m 18 jaar

€ 45,00

gymnastiek/streetdance volwassenen 

€ 100,00

badminton volwassenen

€ 98,00

tafeltennis volwassenen

€ 65,00

keurturnen

€ 190,00

inschrijfgeld

€7.50

Donateurs

In 2007 zijn er 111 donateurkaarten geïnd. Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Op 8 december zijn door onze jeugdleden en ouders hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de hyacinten wordt het volgend jaar in mindering gebracht op de contributie. Er waren deze keer veel jeugdleden en de actie is heel goed verlopen.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald. De totalen per jaar bedragen:

Oud Papier

2003

2004

2005

2006

2007

Opbrengst in kg.

159.340

165.200

168.420

166.200

170.245

 Sponsering

Wij bedanken onderstaande sponsors:

De firma Spaansen, Kliffen Schilderwerken, OK4U kidsstuff, Keetman Schoorl stichting. 
Essent, Stichting Sportzaal de Snip, Rabobank.
Jopie Kliffen, Rosita, moeder van Lisanne, Vader van Rosita.

 Onderlinge wedstrijden 01-04-2007

1e wedstrijd

Naam

Balk

Brug

L.Mat

Sprong

Totaal

Plaats

Groep 1

Karlijn Visser

8.2

7.8

6.7

8.0

30.7

1e

Frederique Habets

7.5

8.0

7.1

7.8

30.4

2e

Charlotte Weststrate

7.8

7.5

6.8

7.8

29.9

3e

Jessica Volkers

6.7

7.2

6.4

7.0

27.3

4e

Groep 2

Amber Stadegaard

7.3

7.8

7.2

7.7

30.0

1e

Megan Zut

7.4

7.2

7.3

7.7

29.6

2e

Livvy van Berkel

7.1

7.8

7.1

6.8

28.8

3e

Ilse Galema

7.0

7.5

7.0

7.2

28.7

4e

Lianne Bouma

7.0

7.0

7.0

7.4

28.1

5e

Isabel Groefsema

7.0

7.0

6.8

7.3

28.1

6e

Groep 3

Sara Kelder

7.4

7.3

6.7

7.8

29.2

1e

Lumma Colenbrander

7.0

7.2

7.2

7.8

29.2

1e

Joyce van der Kroon

7.1

7.4

6.7

7.2

28.4

3e

Wagar Mansour

6.9

7.1

6.6

7.0

27.5

4e

Yvanka de Best

6.2

7.1

6.9

6.9

27.1

5e

Groep 4

Sacha Deken

7.5

7.5

6.3

7.5

28.8

1e

Celine

7.0

7.2

6.9

7.0

28.1

2e

Nino

7.2

7.2

6.4

7.2

28.0

3e

Finn Koorn

7.4

7.0

6.0

7.4

27.8

4e

Jay Dulfer

7.0

7.5

6.2

7.0

27.7

5e

Bianca Konijnenberg

7.1

7.1

6.1

7.1

27.4

6e

 

2e Wedstrijd

Naam

Balk

Brug

L.Mat

Sprong

Totaal

Plaats

Groep 1

Romaike Slikker

8.2

7.7

7.5

7.3

30.7

1e

Justin Sweep

8.0

7.5

7.1

7.9

30.5

2e

Maureen Grosz

8.0

7.0

6.9

7.3

29.2

3e

Groep 2

Femke Visser

7.8

7.4

7.2

7.3

29.7

1e

Lotte van der Stoop

7.6

7.4

7.1

7.2

29.3

2e

Selen Demircioglu

7.3

7.2

7.3

7.2

29.0

3e

Jaro Winder

7.1

7.6

7.1

7.2

29.0

3e

Annet Kloppenburg

7.2

7.2

7.5

6.8

28.7

4e

Desiree de Ruiter

6.8

7.1

7.1

6.5

27.3

5e

Groep 3

Iris Klaver

8.7

7.6

7.8

8.3

32.4

1e

Nadine Grosz

8.5

8.0

7.3

8.1

31.9

2e

Mandy Tesselaar

7.2

7.5

7.1

8.5

30.2

3e

Meike Groot

7.9

7.8

7.2

7.3

30.2

3e

Hannah Slinger

7.5

7.0

7.5

7.5

29.5

4e

Groep 4

Sanne van de Velde

7.5

7.9

7.4

7.6

30.4

1e

Mieke Plat

6.9

7.8

7.3

7.8

29.8

2e

Sabrina Boogaart

7.9

7.2

7.1

7.3

29.5

3e

Charlotte Habets

6.8

7.0

7.6

6.8

28.2

4e

Denise Vink

6.7

7.1

7.0

7.1

27.9

5e

Mascha Vries

6.9

7.3

7.0

6.5

27.7

6e

Groep 5

Sandra Zweeris

8.8

7.2

7.4

7.5

30.9

1e

Maartje Alkemade

8.3

7.8

7.8

7.0

30.9

1e

Sophie Koning

8.5

7.3

7.5

7.1

30.4

3e

Lotte Kelder

8.2

7.4

7.2

7.3

30.1

4e

Naomi Tummers

8.2

7.0

7.0

6.0

28.2

5e

Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Erica Welp

April - Onderlinge Wedstrijden
Op zondag 1 april 2007 hadden we de jaarlijkse wedstrijden. De kleuters begonnen deze dag met een demonstratie. Zij deden een omgangsbaantje met klimmen, klauteren, rennen, springen, duikelen, rollen, enz. na afloop kregen alle deelnemertjes een diploma

Daarna waren de kinderen vanaf schoolgroep 3 aan de beurt. Kinderen werden op leeftijd en niveau ingedeeld. De kinderen lieten zijn op de brug, balk, kast, en langemat wat de allemaal geleerd hadden.

Na afloop kreeg iedereen een diploma en de beste van de groepjes kregen een medaille

Juni - Tumblinguur (Springuur)

Sinds 15 juni 2007 heeft s.v. Sparta een opblaasbare tumblingbaan in de gymzaal van de Snip.

Na de zomervakantie zijn we een tumblinguur (springuur) gestart. Op dit uur kunnen de kinderen van schoolgroep 8 en hogere school terecht. We springen op dit uur op verschillende toestellen.

Oktober - SPARTA DOEDAG

Op zaterdag 13 oktober was het weer zover de jaarlijkse Sparta DoeDag. Er kon van alles gedaan worden: punten halen voor de scorekaart, springen op de opblaasbare tumblingbaan, geschminkt worden. Het was weer een hele gezellige dag.

Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Heidi Schouten

Het jaar begon met erg weinig leden. Het eerste uur 2 kinderen, het tweede uur 3 en het derde uur 2. Dat had één voordeel het ledenaantal kon alleen maar groeien. Gelukkig is dat ook gebeurt. Nu zitten we het eerste uur met 18 kinderen, het tweede uur hebben we 28 kinderen en het derde uur 9. Het derde uur is nog wat mager maar dat groeit vanzelf wel door uit het tweede uur.

Het gaat dus de goede kant op met de gym. In 2007 hebben we aan wedstrijden alleen de onderlinge wedstrijd gehad. Dit was samen met de kinderen van Nieuwe Niedorp. Een hele organisatie om de groepjes in te delen naar niveau en leeftijd, maar het ging goed. We hadden de kinderen van Nieuwe Niedorp en Winkel door elkaar heen ingedeeld. Omdat ze dan niet echt een onderlinge wedstrijd hebben doen we dat volgend jaar anders. Tot zover het verslag van 2007.

Jaarverslag afdeling Keurturnen door Marit Klok

Dit seizoen heeft Sparta haar turnsters ingedeeld in verschillende divisies. Daar waar Sparta jaren alleen in de 7e divisie uit kwam, werden de turnsters nu verdeeld in de 5e, 6e en 7e divisie. De verdeling werd als volgt gemaakt:

Naam: Geboortejaar: Divisie: Niveau: Oefenstof:
Sasja Boontjes 1993 7e 10 keuze
Ilona Groen 1995 7e 11 verplicht
Leticia Munster 1995 7e 11 verplicht
Bregje Hinke 1995 7e 11 verplicht
Lotte Dirkmaat 1995 7e 11 verplicht
Lisa Munster 1997 5e 11 verplicht
Lisanne Ursem 1997 6e 12 verplicht
Daphne Blokker  1998 5e 12 verplicht
Roos van Vilsteren 1998 5e 12 verplicht
Julia Spaansen 1998 5e 12 verplicht
Daphne Koolen 1998 5e 12 verplicht
Ilse van der Kroon 1999 onofficieel 14 verplicht

Zarah de Haan en Arlette Schenk zijn geboren in 2000 en voor deze meisjes worden nog geen wedstrijden georganiseerd.

In de 6e en 7e divisie hebben de turnsters 2 competitie wedstrijden en een finale met de beste 55% van deze twee 2 wedstrijden. Tevens kun je los inschrijven voor een rayonwedstrijd.In de 5e divisie kun je door middel van plaatsingswedstrijden doorstromen naar grotere gebieden waar steeds de beste turnsters tegen elkaar strijden.

 

Met deze turnsters heeft Sparta seizoen 2006/2007 een fijn jaar gehad. Veel inzet, veel doorzettingsvermogen, veel enthousiasme en veel glorieuze en trotse momenten maken dit jaar tot een mooie herinnering.

Jaarverslag afdeling streetdance door Sonja Donk

April - Onderlinge Wedstrijden
Tidens de OW werd er een demonstratie gegeven door de afdeling Streetdance. De spetters vlogen er van af. Geweldig wat deze groepen hebben neergezet. Juf Sonja was helaas afwezig maar haar stagaire Mandy nam het over. De groepen 1 en 2 begonnen, allemaal gekleurde kleding een prachtig gezicht. Op 2 nummers van Chipz lieten ze hun dans zien en dat zonder dat de juf er voor stond, heel knap ! Groep 3 stond aan de zijkanten klaar en het liep vloeiend in elkaar over, zij waren geheel gekleed in het wit. Op nummers van Step up en Grease (waarop wij zelfs de ouders zagen meeswingen) lieten zij hun dans zien. TMF en MTV zijn er niets bij. Daarna kwam groep 4 en zij hadden zwarte kleding aan, zij hadden een dans op drie verschillende nummers. Fantastisch om te zien. Meiden en jongen onze complimenten het zag er prachtig uit !!!!

Het is leuk om te zien dat Streetdance zo leeft in Nieuwe Niedorp en omgeving! Er trainen op dit moment 66 kinderen en een tiental volwassenen iedere week met veel plezier. Vooral de kinderen zijn razend enthousiast en gemotiveerd.

Jaarverslag afdeling tafeltennis door Niels van Bruinisse

Een leuke vereniging en met een aantal enthousiastelingen die het tafeltennis in Nieuwe Niedorp leven proberen in te blazen. Een leuke club die zeker wat betreft de tafeltennis wat meer leden zou mogen hebben. Hernieuwde begeleiding voor de jeugd is ook zeker gewenst. Wellicht dat verschuiving in uren en combinatie van spelen tussen volwassenen en jeugd ook voor de jeugd, die al wat op een hoger niveau zou kunnen tafeltennissen, hen meer zou kunnen bewegen en aansporen om nog beter te worden. Het is een kwestie van schouders eronder. We zoeken ook mensen die les willen geven. Een Ouder & kind- en een Open tafeltennistoernooi staan nog op stapel.

Jaarverslag afdeling badminton door Marcel Groot

Wederom is onze jeugdtraining dit seizoen verzorgd door Mark van Essen, Marieke Wit en Nico Groot. Nico Groot en Wim Knaap hebben de competitie spelers onder handen genomen. Vooral de afvalraces met de shuttle run tests van Wim waren een genot om te zien in de sporthal. Ronald Geurtsen heeft de startende senioren de eerste fijne kneepjes van het badminton bijgebracht.

Voor de derde keer hebben we dit seizoen meegedaan aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC) door drie jeugdteams. Omdat de WFBC in 2008 30 jaar bestaat, is er op 15 maart 2008 een jeugdtoernooi georganiseerd in Grootebroek. Ook Sparta was hier van de partij. Voor de senioren zijn er traditioneel de nodige klutsavonden en gezelligheidstoernooien gehouden.

OP 8/9 Maart heeft onze Ali Vinke mee gedaan aan de strijd om de nationale titel veteranenkampioenschap 50+ in Amersfoort.

Maart /april / mei 2007:

Op 11 April 2007 is ons jaarlijkse paastoernooi gehouden, gevolgd in mei door de kraker "bedrijvenbadminton", georganiseerd door Jan Vinke. De volle bezetting van 10 teams was aanwezig. Naar verluid hebben alle teams zich alweer ingeschreven voor het volgende jaar. De eindstanden verhielden zich dit keer als volgt: 1 Engel timmerwerken, 2 De Polder, 3 Vinke kunststof kozijnen 1, 4 Pr. Hendrikkade, 5 Politie, 6 M&M, 7 DTO, 8 De Vries, 9 Vinke kunststof kozijnen 2 en hekkensluiter op de 10de plaats: GTY.

Op 16 mei 2007 mochten ook de vaders en moeders eens laten zien wat ze konden, samen met hun kinderen werden partijtjes gespeeld in het kind-ouder toernooi.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 23 mei 2007 met de finales van het bedrijventoernooi en een gezellig drankje na afloop bij Joop's kantine.

Juli / augustus / september 2007:

Dit keer werd de jaarlijkse BBQ gehouden met het complete SV Sparta bestuur en trainers op de binnenplaats van de Snip. Na een partijtje volleybal smaakte het barbecue vlees van slager Stan Alkemade weer als vanouds. De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 29 augustus 2008. Net als vorig jaar is er voor de jeugd een uitwisseling geweest met Poona uit Medemblik. Suzanne van der Hulst heeft als centrale ledenadministratie voor SV Sparta in de zomervakantie een nieuw ledenadministratie pakket in gebruik genomen, waarmee elk lid voortaan een factuur krijgt toegestuurd in plaats van acceptgiro's. Ook werd er dit seizoen voor het eerst gebruik gemaakt van automatische incasso's.

Oktober 2007

De Sparta doedag werd dit keer gehouden op 13 oktober.

Eind September ging de NBB competitie van start. Sparta werd vertegenwoordigd door de volgende teams:

Sparta 1: Mark van Essen, Patricia de Vos, Alex van Essen, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer.
Sparta 2: Rob Groot, Ali Vinke, Nico Groot, Anja Verkamman.
Sparta 3: Lars Engel, Michel Vlieland, Ilse Kemeling, Claire Korsten. Marieke Wit
Sparta 4: Martin Selhorst, Marcel Groot, Jos Witte, Mariska Hauwert, Suzanne vd Hulst, Mandy de Rooij.
Sparta 5: Jan Vinke, Theo Meijerink, Debby de Vries, Nancy de Vries, Brenda de Vries, Cor de Rooij
Sparta Heren team: Sebastiaan ,Klaas Kaan, Jim Kaan, Douwe Bijwaard, Jochem Dwars, Mark de Moel en Jeroen Wever

De einduitslagen van de NBB competitie zijn als volgt:

Sparta 1, hoofdklasse afd. 1: is als tweede geëindigd in een poule van zeven.
Sparta 2, 1ste klasse, afd. 1: is als vijfde geëindigd in een poule van acht.
Sparta 3, 3de klasse, afd. 2: is als tweede geëindigd in een poule van acht.
Sparta 4, 4de klasse, afd. 2: is als laatste geëindigd in een poule van zeven.
Sparta 5, 5de klasse, afd. 1: is als laatste geëindigd in een poule van acht.
Sparta Heren: 4de klasse afd. 1: is als vijfde geëindigd in een poule van zes.

November /december 2007:

Op 28 november had Sinterklaas voor elk jeugdlid een chocoladeletter verstopt in de sporthal en op 15 december zijn een aantal kleine badmintonnertjes samen met tafeltennissers en gymnasten hyacinten gaan uitventen in Lutjewinkel. De zon scheen deze dag en na gedane zaken zaten we binnen de kortste keren aan de patat bij de snackbar in Winkel.

Terwijl buiten de vorst doorzette, werd binnen in de Niedorphal op 19 december 2007 het warme badminton kerst toernooi gehouden. De volgende dag, op 20 december, ging de ijsbaan in Winkel open tot en met zondag. Een aantal Spartanen zijn gesignaleerd met voor de verandering eens ijzers onder hun voeten in plaats van de gebruikelijke uitrusting.

Februari, maart /april 2008.

Clubkampioenschappen werden dit keer wederom als een kluts-mix-kampioenschappen ingezet.

De eerste avond werd gespeeld in dit schrikkeljaar op 27 februari in een 2/3 Niedorphal vanwege reparaties van de zaalvloer. Willekeurige mensen werden aan elkaar gekoppeld, zowel competitiespelers als recreanten. Natuurlijk mag ook het Sparta jubileum feest op 15 en 16 februari 2008 niet ontbreken in dit jaarverslag. Het was een gezellig feest voor jong en oud met gouden bondsspelden voor Jan Muijs en Henk van de Kommer voor hun verdiensten voor de turnsport en een knallende Midnight Movers band op de afsluitende zaterdagavond.

Vooruitblik

Op 19 maart 2008 houden wij een paastoernooi voor de recreanten. Eind maart wordt er door Jan Vinke een toernooi georganiseerd met uitnodiging van andere verenigingen.

In mei sluiten we af met het spektakel "bedrijvenbadminton".

Slot

Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.

Het bestuur

www.svsparta.nl