spartalogo

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 2 april 2009

in “Dorpshuis Prins Maurits” te Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur.


AGENDA
 1. Opening

 2. Notulen jaarvergadering 3 april 2008

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Jaarverslag afdeling gymnastiek

 5. Jaarverslag afdeling streetdance

 6. Jaarverslag afdeling badminton

 7. Jaarverslag afdeling tafeltennis

 8. Verslag en verkiezing kascommissie

 9. Financieel verslag

 10. Begroting
  Contributieverhoging

 11. Bestuursverkiezing:
  Aanstelling Thea Duijn
  Aftredend en herkiesbaar Jan Muys

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

Notulen jaarvergadering 3 april 2008

Aanwezige bestuursleden:

Gymnastiek/Streetdance:Jan Muijs, Henk v.d.Kommer, Marja de Snaijer,Gerda Spaansen, Corina Boontjes, Jacqueline Glas en Gudi Boontjes.

Badminton: JaapJan van Essen, Marcel Groot, Suzanne van der Hulst, Dick Korsten

Tafeltennis: Marcel Groot

Leiding: gymnastiek: Marit Klok, Heidi Schouten, Marian Welp en Erica Welp

Leden: Trudy van Herwerden, Gerry van den Kommer, Ulli Schmidt, Conny Sprangers-Bakker, Mariska Hauwert, Martien Selhorst, Marcel Lensen

Afwezig met bericht: Petra Borst, Niels van Bruinisse en Ronald Kuiper

 1. Opening:
  De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op 23 februari 2008 heeft de vereniging het 125 jarig bestaan gevierd, dit is goed verlopen. Vrijdag avond werd begonnen met een disco waarbij de stagiaire Tim Marcelis een goede ondersteuning bleek. Vervolgens was op zaterdagmiddag de jongste jeugd t/m 8 jaar aan de beurt. Zij starten met een ballonnenwedstrijd (De ballonnen landen in de omgeving van Petten), vervolgens was in de sprotzaal de Snip een clownoptreden en werd afgesloten met het eten van pannenkoeken. De winnaar van de ballonnenwedstrijd wordt nog bekend gemaakt. Zaterdagavond was de feestavond voor alle seniorenleden. Hiervoor was een band geregeld met goede muziek, wel wat luid maar al met al goed verlopen. Op de feestavond hebben de bestuursleden Henk en Jan een onderscheiding ontvangen in de vorm van een speld van de KNGU. Ulli Schmidt heeft tijdens de festiviteiten gefilmd en heeft deze op DVD gezet.

  Een korte terugblik op het afgelopen jaar, de afdeling gymnastiekheeft een zeer stabiel jaar gedraaid dankzij de goede leiding van Erica, Marian en Heidi. Het Keur turnen onder leiding van Marit draait erg goed, dit is een leuke groep!. Ook de badminton draait oké. De tafeltennis is wat in de mineur. Niels is verhinderd en zal waarschijnlijk stoppen in verband met zijn verhuizing. Er wordt bekeken of een tafeltennispoot nog wel haalbaar is.

 2. Notulen jaarvergadering 12 april 2007:
  De notulen worden doorgenomen, Jan bedankt Petra voor het samenstellen.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken:
  Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

 1. Jaarverslag afdeling gymnastiek:
  Het jaarverslag wordt doorgenomen, Jan bedankt Heidi, Marit en Erica voor het samenstellen.

 1. Jaarverslag afdeling streetdance:
  Het jaarverslag wordt doorgenomen. Jan bedankt Sonja voor het samenstellen.

 1. Jaarverslag afdeling badminton:
  Het jaarverslag wordt doorgenomen, Marcel bedankt voor het samenstellen. Alles gaat naar wens en het ledenaantal blijft stabiel.

 1. Jaarverslag afdeling tafeltennis:
  Niels is afwezig. JaapJan stelt dat de tafeltennis in de mineur is. Binnenkort vindt er een gesprek plaats. Er is weinig tot geen leiding. Niels gaat verhuizen en heeft aangegeven te stoppen. Tim Marcelis is bereid eventueel wat op te vangen.
  De vraag wordt gesteld of er voldoende is gepromoot?. De mening is van wel. Er zijn op scholen posters opgehangen en er is genoeg in de Niedorper gepromoot. Marcel stelt dat het verspreiden van folders veel werk is en dat het weinig rendement oplevert.

 1. Verslag en verkiezing kascommissie:
  Marcel Lensen en Dorien Koerts hebben de financiën bekeken en gecontroleerd. Zij complimenteerde Marja er waren geen problemen en alles was duidelijk. Voor volgend jaar mag de afdeling badminton/tafeltennis iemand voordragen voor de kascommissie.


 1. Financieel verslag:
  Marja licht het verslag toe. Het is een goed jaar geweest. Er komen steeds meer leden. Dit is een gevolg van een stabiele omgeving en goede leiding. De oud papier opbrengst was dit jaar prima. Rente en subsidies zijn gelijk gebleven evenals de kosten. De vereniging heeft dit jaar een tumblingbaan aangekocht. Hiervoor zijn vele sponsoren gevonden. De pegausus was de aankoop van vorig jaar.
  De inschrijfkosten wedstrijd turnen zijn nog niet afgeschreven. Er is een machtiging aan de KNGU afgegeven om de kosten te incasseren.
  De hyacintenactie heeft minder opgebracht. Er waren meer vrijwilligers er is dus meer patat gekocht. Dit gaat van de opbrengst af.
  Ieder jaar fietsen de 60+ dames € 120,-- bij elkaar voor de clubkas met de Rabo sponsor fietstocht. Marja complimenteert de dames voor deze jaarlijkse actie.
  Jan bedankt Marja en het bestuur verleent Marja decharge voor het gevoerde beheer.

 1. Begroting:
  De begroting komt uit op een negatief saldo van € 504,- In verband met de prijsindexatie zullen de contributiebedragen met 2% worden verhoogd. Hierover volgt enige discussie. De jeugdbedragen worden als volgt vastgesteld:
  Badminton van € 68,- naar € 70,-, streetdance blijft op € 85,-, gymnastiek van € 80,- naar € 82,- en turnen van € 190,- naar € 195,-; tafeltennis blijft op € 45,-.
  De volwassen contributiebedragen zijn als volgt vastgesteld: tafeltennis blijft € 65,-; badminton van € 98,- naar € 101,- en gymnastiek van € 100,- naar € 103,-
  → Marcel Lensen vraagt waarom de streetdance niet omhoog gaat. Het antwoordt luidt dat er 45 minuten les wordt gegeven ipv 160 minuten.
  De vergadering gaat met de verhoging akkoord.
  → Annemiek Vonk merkt op dat het donateurbedrag € 2,50 is. Zij vraagt of dit bedrag omhoog kan. Er volgt een discussie. Het bedrag zal worden verhoogd naar € 4,-. De donateurs ontvangen dit jaar een jubileum pen naar aanleiding van het 125 jarig bestaan.
  → Iemand merkt op dat er nog geen voordeel aan de automatische incasso is. Marcel legt nogmaals uit dat er bij een incasso, 2x per jaar een factuur volgt en anders 1x per jaar een accceptgiro. Suzanne meldt dat het voordeel is dat de leden niet zelf meer om hun contributiebetaling hoeven te denken.
  → Dick Korsten stelt voor om de competitiespelers van de badminton meer contributie te laten betalen dan de recreanten. JaapJan antwoord dat er over nagedacht gaat worden.

 2. Bestuursverkiezing:
  Mariska Hauwert heeft reeds de ledenadministratie overgenomen van Suzanne van der Hulst en komt in het algemeen bestuur. Suzanne ontvangt een cadeaubon voor haar werkzaamheden. Gudi Boontjes komt in het bestuur voor de afdeling recreatieve gymnastiek en Jacqueline Glas gaat de afdeling streetdance vertegenwoordigen in plaats van Sylvia Blokker die tussentijds is afgetreden. Jan feliciteert beide bestuursleden en heet hun van harte welkom. Daarnaast zijn Henk van den Kommer en Corina Boontjes opnieuw benoemd.

 1. Rondvraag:
  → Conny Sprangers; Is er een telefooncirkel voor de streetdance? Jacqueline antwoordt dat er aan gewerkt wordt.
  → Marit Klok: Heeft klachten over het schoonmaken. Met name het toestellenhok is niet schoon. Antwoordt: Dit wordt doorgespeeld aan de Stichting de Snip.
  → Marcel Lensen: Complimenteert de organisatie voor het goed verlopen en organiseren van het 125 jarig jubileum.
  → JaapJan oppert het idee van een club van 50. Hierbij dient elk jaar 50 mensen te worden gezocht die € 50,- sponsoren..Hierover zal worden nagedacht.

  Huldiging
  Jan roemt Trudy van Herwerden, Annemiek Vonk en Gerrie van den Kommer omdat zij nog steeds in actie komen voor Sparta en al minstens 50 jaar lid zijn van de vereniging. Zij worden gehuldigd en ontvangen een herinneringsbordje en bloemen. Sparta is erg blij met de inzet van de dames. Bedankt!

 1. Sluiting:
  De DVD van het jubileum wordt getoond. Er is één exemplaar voor de vereniging. Mensen die de DVD willen hebben kunnen hem bestellen bij Ulli. Ulli ontvangt een cadeaubon voor al zijn werkzaamheden. Jan sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

Samenstelling bestuur per 01-01-2008
Algemeen bestuur
Voorzitter Jan Muijs
Penningmeester Marja de Snaijer
Ledenadministratie Mariska Hauwert
Secretariaat Petra Borst-Koorn
Leden Henk van den Kommer
  JaapJan van Essen
  Marcel Groot
Gymnastiek
Voorzitter Jan Muijs
Secretariaat Petra Borst-Koorn
Penningmeester Marja de Snaijer

Wedstrijdsecretariaat

Corina Boontjes

Technische commissie Henk van den Kommer
Leden Gerda Spaansen-Kliffen
  Gudi Boontjes
  Jacqueline Glas
Badminton
Voorzitter JaapJan van Essen
Lid Dick Korsten
Wedstrijdsecretariaat Theo Meijerink
Secretariaat Marcel Groot
Aanbod seizoen 2008/2009
Dag Onderdeel Leiding Locatie Tijden

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

Niedorphal

13.30 - 14.30 uur

 

Keurploeg Meisjes

Marit Klok

Gymzaal NN

18.00 - 19.30 uur

Dinsdag

Gymnastiek Jeugd Winkel

Heidi Schouten

Niedorphal

16.00 - 19.00 uur

 

Dames Conditiefit N.Niedorp

Ellen van der Kroon

Gymzaal NN

19.30 - 20.30 uur

Woensdag

Streetdance

Sonja Donk

Gymzaal NN

15.15 - 19.30 uur

 

Badminton Jeugd

Mark van Essen

Niedorphal

19.00 - 20.00 uur

 

Badminton Volwassenen

Nico Groot

Niedorphal

20.00 - 22.00 uur

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Erica Welp

Gymzaal NN

15.00 - 20,30 uur

Zaterdag

Keurploeg Meisjes

Marit Klok

Gymzaal NN

10.00 - 12.00 uur

Ledenaantal

Aantal leden per

jan-05

jan-06

jan-07

jan-08

jan-09

 

 

 

 

 

 

gym jeugd

123

111

96

121

139

streetdance jeugd

33

31

54

59

69

gym volwassenen

55

40

39

27

27

streetdance volwassenen

20

21

11

-

-

badminton jeugd

44

29

37

31

36

badminton volwassenen

64

65

64

71

67

tafeltennis jeugd

 

 

9

9

-

tafeltennis volwassenen

 

 

7

10

-

 

339

297

317

328

338

dubbel lid.

-8

-6

-9

-6

-12

Totaal ledenaantal

331

291

308

322

326

Contributie seizoen 2008/2009

Onderdeel

Contributiebedrag

gymnastiek jeugd t/m 18 jaar

€ 82,00

streetdance jeugd t/m 18 jaar

€ 85,00

badminton jeugd t/m 18 jaar

€ 70,00

tafeltennis jeugd t/m 18 jaar

€ 45,00

gymnastiek/streetdance volwassenen 

€ 103,00

badminton volwassenen

€ 101,00

tafeltennis volwassenen

€ 65,00

keurturnen

€ 195,00

inschrijfgeld

€7.50

Doedag

De herfstvakantie kon goed beginnen met de Sparta Doe Dag. Op zaterdag 11 oktober is van 14.00 tot 16.00 uur de Sparta Doe Dag gehouden in de Niedorphal. Vele kinderen hebben weer genoten van alle spelletjes, het luchtkussen en de badminton. Het schminken was ook zeer in trek, gelukkig hadden we genoeg ouders die daarbij wilden helpen. Ook bij de spelletjes was voldoende hulp aanwezig, alle meiden bedankt hiervoor!

Donateurs

Jaar

2006

2007

2008

Aantal donateurs

120

111

92

Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie

Op 8 december zijn door onze jeugdleden en ouders hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de hyacinten wordt het volgend jaar in mindering gebracht op de contributie. Er waren deze keer veel jeugdleden en de actie is heel goed verlopen.

SV Sparta ’s 125 jarig lustrumfeest

Op 23 februari 1883 is de stichtingsakte van SV Sparta opgemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur voor alle leden een feestweek in februari is georganiseerd. Op vrijdagavond is de spits van het feestweekend afgebeten door de “oudere” jeugdleden van SV Sparta. De feestavond werd geopend met een spetterde disco. Zaterdagmiddag werd de feestzaal wederom geopend. Toen waren de “jongere” jeugdleden die er een groot en fantastisch feest van maakten. We begonnen om 13.30 uur met het oplaten van de ballonnen. Vervolgens een optreden van clown Mario met erachteraan een kinderdisco met polonaise en toen kwamen de pannenkoeken alweer (vader en moeders bedankt!). Na afloop had Sparta voor alle kinderen nog een leuke verassing.

Voor de senioren en de (oud) leden werd de zaal op zaterdagavond om 20.00 geopend. De koffie stond klaar en de zaal liep lekker vol. Het officiële gedeelte werd rond 21.00 uur geopend door de voorzitter Muys. Vervolgens feliciteerde het district van de KNGU bij monde van de heer Weel en mevrouw Bouma Sparta met het jubileum. Vervolgens sprak wethouder Beers namens de gemeente nog een woordje. Met een fantastisch buffet en een optreden van de spetterende band Midnigt Mover is het feest vervolgens tot in de kleine uurtjes gevierd. Het bestuur kijkt terug op een geslaagd feestweekend!

Uitreiking gouden speld van verdienste & voor 40-jarig lidmaatschap

Tijdens de feestavond ter ere van het 125 jarig bestaan van SV Sparta is er een gouden speld van verdienste en een speld voor 40-jarig lidmaatschap uitgereikt aan zowel Jan Muys als Henk van den Kommer. Beide zijn bestuurslid sinds 1966 en werden geroemd om hun inzet voor de vereniging.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.

De totalen per jaar bedragen:

Jaar

2004

2005

2006

2007

2008

Opbrengst in kg.

165.200

168.420

166.200

170.245

169.590

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.

Sponsoring

De Spaansen Groep, Rabobank. Stichting Sportzaal de Snip, Hervormde Wezenadministratie Nieuwe Niedorp, Essent, Super de Boer, OK4U kidsstuff, Sportshop Bouwens, Klaver Makelaardij, Bloembinderij Pimpernel, Zelfkazer, Niels Snoek Tegelwerk en Fietsned Alan Kliffen.

Uitslagen onderlinge wedstrijden 08-06-2008
KINDEREN LEEFTIJD 7 - 8 JAAR
Groep 1       punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Floor van der Hilst 2000 7,4 8,9 8,0 8,0 7,4 39,7 2
Merel Witsmeer 2001 7,0 8,8 7,5 7,0 7,2 37,5 3
Sacha Deken 2000 7,2 8,5 6,5 7,5 7,2 36,9  
Luuk Borst 2001 7,0 7,5 6,0 7,3 7,0 34,8  
Karlijn Visser 2000 7,7 9,0 7,0 8,5 7,6 39,8 1


KINDEREN LEEFTIJD 6 - 7 JAAR
Groep 2     punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Fleur Spaansen 2001 6,2 8,1 8,0 8,0 6,9 37,2 3
Nika Koorn 2001 7,4 8,3 7,6 8,5 7,2 39,0 1
Femke Vleggaar 2001 6,6 8,2 7,6 7,5 7,0 36,9  
Sydney Zut 2002 8,0 8,2 7,2 7,8 6,7 37,9 2

KINDEREN LEEFTIJD 6 - 7 JAAR
Groep 3     punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Vera Til 2001 6,6 8,5 7,0 8,2 6,9 37,2 2
Marleen van der Stoop 2001 6,8 8,0 7,5 7,7 6,6 36,6 3
Charlotte Koning 2002 7,2 9,0 8,0 7,2 6,7 38,1 1

KINDEREN LEEFTIJD 9 - 10 JAAR
Groep 4   punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Anna Groot 1998 7,0 8,9 7,5 7,6 7,2 38,2 2
Femke Visser 1998 7,4 8,2 7,0 7,8 7,1 37,5 3
Michelle Bruin 1999 7,0 8,0 6,3 7,4 7,4 36,1  
Romaike Slikker 1998 7,1 8,9 8,0 7,9 6,8 38,7 1
Maureen Grosz 1998 7,9 8,5 6,0 8,0 6,7 37,1  
Anna Strijbis 1998 7,6 7,8 6,6 7,7 7,0 36,7  

KINDEREN LEEFTIJD 7 - 9 JAAR
Groep 5   punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Robin van Duijn 1999 6,6 nvt 7,6 8,2 6,2 28,6 1
Kay Groen 2001 7,0 nvt 7,0 7,0 6,1 27,1 3
Remi Slikker 2001 6,7 nvt 6,9 7,2 6,3 27,1 3
Nino Nobel 1999 6,6 nvt 8,0 7,4 6,6 28,6 1
Thijs Nobel 2001 6,5 nvt 6,9 7,3 6,2 26,9  
Stijn Nobel 2001 6,3 nvt 7,3 7,7 6,3 27,6 2

KINDEREN LEEFTIJD 7 - 8 JAAR
Groep 6     punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Amber Herman 2000 6,0 7,5 7,0 7,3 6,4 34,2  
Roos Hoogeboom 2001 7,0 8,0 8,0 7,0 6,6 36,6 3
Bianca Konijnenbug 2000 6,2 7,7 7,6 7,5 6,8 35,8  
Eva Kramer 2001 6,3 8,2 7,3 8,3 6,8 36,9 2
Maria Norder 2001 6,2 7,6 6,8 7,5 6,9 35,0  
Lola Otjes 2000 6,4 7,9 8,5 7,8 7,1 37,7 1


KINDEREN LEEFTIJD 8 - 9 JAAR
Groep 7     punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Kelly Brugman 2000 6,7 8,4 7,0 7,5 6,9 36,5 3
Sara Koenen 2000 6,7 9,0 6,0 7,8 7,0 36,5 3
Marilene van der Veen 2000 7,0 8,8 6,5 7,0 6,7 36,0  
Ilse Galema 1999 7,3 8,0 8,0 8,3 7,1 38,7 1
Livvy van Berkel 1999 7,0 8,2 7,2 8,7 6,9 38,0 2


KINDEREN LEEFTIJD 8 - 9 JAAR
Groep 8   punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Erik Visser 1999 8,0 7,5 8,0 9,0 8,0 40,5 1
Frederique Habets 1999 6,7 7,8 7,6 8,0 7,2 37,3 3
Megan Zut 1999 7,2 8,0 7,3 8,3 6,9 37,7 2
Amber Stadegaard 1999 7,6 7,9 6,5 8,2 7,0 37,2  
Charlotte Weststrate 1999 6,1 8,2 6,8 8,5 7,1 36,7  
Lumma Colenbrander 2000 6,5 8,5 7,1 8,5 6,5 37,1  
Sem Danenberg 2000 7,0 8,0 6,0 8,6 7,5 37,1  


KINDEREN LEEFTIJD 8 - 9 JAAR
Groep 9 punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Nikki Vredenburg 1999 7,5 7,2 7,5 7,8 6,8 36,8 1
Joris Borst 1999 8,0 7,4 6,5 7,0 7,2 36,1 2
Wagan Mansour 2000 6,5 7,6 6,0 7,4 6,0 33,5 3
Finn Koorn 2000 7,0 7,0 7,0 7,6 6,4 35,0  


KINDEREN LEEFTIJD 12 - 13 - 14 JAAR
Groep 10   punten totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Natscha Koerts 1993 8,0 8,0 8,0 8,8 8,0 40,8 1
Sabrina Boogaart 1995 7,0 7,3 7,6 8,0 7,0 36,9 3
Nadine Grosz 1995 7,5 7,5 7,3 8,0 7,5 37,8 2

KINDEREN LEEFTIJD 12 - 13 JAAR
Groep 11 punten  
totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Maartje Alkemade 1995 7,5 7,3 8,0 7,7 7,8 38,3 2
Meike Groot 1995 8,5 8,3 7,5 7,8 8,0 40,1 1
Sophie Koning 1994 6,5 7,0 6,9 7,5 6,5 34,4  
Tinne Lont 1996 8,0 7,6 7,0 7,0 7,0 36,6 3
Sandra Zweeris 1995 7,0 7,2 6,8 7,9 7,5 36,4  


KINDEREN LEEFTIJD 9 - 10 JAAR
Groep 12 punten   totaal totaal
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Cyntia Senneker 1999 8,0 8,3 7,5 6,0 6,8 36,6 2
Jessica Volkers 1999 7,0 8,6 8,0 7,7 7,5 38,8 1

KINDEREN LEEFTIJD 9 - 10 - 11 JAAR
Groep 13 punten  
totaal plaats
naam geb. jaar brug balk mat kast ringen punten  
Youri Sweep 1999 8,5 nvt 8,0 8,8 7,2 32,5 1
Justin Sweep 1997 7,6 nvt 8,0 8,0 7,0 30,6 3
Thijmen Tummers 1998 7,0 nvt 7,5 8,7 7,5 30,7 2
Jaro Winder 1997 7,2 nvt 7,0 7,7 7,0 28,9  
Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Erica Welp
Zaterdag 12 april waren de jaarlijkse springwedstrijden. De kinderen lieten op de langemat, kast minitrampoline, kast plank en de minitrampoline, hun kunsten zien. Vanuit Nieuwe Niedorp kwamen er 6 groepen. En dat werd beloond met goede punten.
Sparta 5 Kyara, Michelle, Megan, Amber, Lumma, Nikki 169,2
Sparta 6 Frederique, Karlijn, Sacha, Famke, Floor, Fleur 168,4
Sparta 7 Erik, Finn, Floris, Luuk, Max, Jay 168
Sparta 8 Maureen, Anna, Joris, Charlotte, Desiree, Annet 177,4
Sparta 9 Nadine, Maartje, Meike, Natascha, Sabrina 179,5
Sparta 10 Robin, Lianne, Sandra, Hannah, Sophie 166,2

Alle kinderen gingen met een tevreden gevoel naar huis.

Op vrijdag 6 juni lieten de kleuters en de peuter op hun eigen uur hun kunsten zien aan de ouders, verzorgers. En kregen voor hun goede werk een mooie diploma en wat lekkers.

Op zondag 8 juni waren de onderlinge wedstrijden, de kinderen laten bij deze wedstrijd hun kunsten zien op de langemat, balk, brug en de kast. De oudere meiden deden i.p.v. de kast de pegasus. De beste van elk groepje ging met een mooie medaille naar huis en iedereen kreeg een diploma met de behaalde punten erop.

Zaterdag 22 november was het weer tijd voor de springwedstrijden.

Deze werden georganiseerd door sparta zelf.

De uitslagen hiervan zijn:

Nieuwe Niedorp 1: 101 punten. Nieuwe Niedorp 4: 113 punten

Nieuwe Niedorp 2: 110 punten Nieuwe Niedorp 5: 126 punten

Nieuwe Niedorp 3: 119 punten Nieuwe Niedorp 6: 121 punten.


Jaarverslag afdeling Recreatieve gymnastiek door Heidi Schouten

In 2008 is het ledenaantal flink gegroeid en zijn er ook meer aktiviteiten geweest.

In april waren er springwedstrijden in warmenhuizen en we deden daar mee met 4 groepjes uit Winkel. 2 groepjes gingen zelfs met een prijs naar huis, de 3e en de 5e plaats.

Omdat er wel vrij veel wedstrijdgeld werd gevraagd en sparta de helft van alle groepen vertegenwoordigde, kwam het idee op om zelf springwedstrijden te organiseren.

In juni waren de onderlinge wedstrijden. Deze ging wat anders als het jaar daarvoor, nu gingen de kinderen van Winkel bij elkaar en de nieuwe Niedorp bij elkaar. Dit was wat eerlijker en dus ook wat leuker. Er zijn weer veel kinderen met een medaille naar huis gegaan.

Ook in juni een open les voor de kleuters zodat alle ouders konden kijken en de kinderen kregen een diploma en een ijsje na afloop.

In Oktober hadden we weer de doe-dag en was ik er voor het eerst bij, ik vond het heel erg leuk. Er waren alleen erg veel eigen leden en dus niet veel nieuwe. Misschien wat meer reclame maken op de scholen!

In november waren de springwedstrijden die we dus zelf georganiseerd hebben. Er waren ook groepen van Con Amore uit het Waarland en 1 groep uit Kolhorn. Dit was dus voor de meeste de 2e springwedstrijden en dat kon je ook al zien. Het ging hartstikke goed en dit vinden ze ook een hele leuke wedstrijd. Dit is voor herhaling vatbaar.


Jaarverslag afdeling Keurturnen door Marit Klok

Het afgelopen turnseizoen heeft Sparta wederom genoten van haar turnsters. De turnsters zijn in divisie’s en niveau’s ingedeeld op basis van leeftijd, capaciteit, en turnresultaten van het vorige seizoen. Een aantal turnsters moesten verplicht promoveren naar een hogere divisie. In de verplichte oefenstof sla je dan automatisch een niveau over. De KNGU hanteert hierin de volgende regels.

Vanaf de basis worden er onofficiële wedstrijden georganiseerd vanaf niveau 12 of hoger. De resultaten van deze basiswedstrijden zijn niet geldig voor het moeten promoveren van de turnster. Vanaf instap tot pupillen 2 volg je in alle divisie’s verplichte oefenstof. Je zit dan steeds 1 jaar in een niveau. Vanaf de jeugd zit je steeds twee jaar in een niveau. Totdat je senior bent, je blijft dan senior tot het einde van je turnloopbaan.

De verdeling van de turnsters van Sparta zag er in 2008 als volgt uit:

    7e divisie 6e divisie 5e divisie 4e divisie
Sasja Boontjes ’93, junior 10 keuze 9 keuze 8 keuze 7 keuze
Ilona Groen ’95 jeugd 11 verpl. 10 keuze 9 keuze 10 keuze
Bregje Hinke ’95 jeugd 11 verpl. 10 keuze 9 keuze 8 keuze
Lotte Dirkmaat ’95 jeugd 11 verpl. 10 keuze 9 keuze 8 keuze
Lisa Munster ’97 pup. 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl. 9 verpl.
Lisanne Ursem ’97 pup. 2 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl. 9 verpl.
Daphne Blokker ’98 pup. 1 13 verpl. 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl.
Daphne Koolen ’98 pup. 1 13 verpl. 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl.
Roos v Vilsteren ’98 pup. 1 13 verpl. 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl.
Julia Spaansen ’98 pup. 1 13 verpl. 12 verpl. 11 verpl. 10 verpl.
Ilse v/d Kroon ’99 instap 14 verpl. 13 verpl 12 verpl. 11 verpl.
Zarah de Haan 00 basis 
12 verpl.
Arlette Schenk ’00 basis
14 verpl.
Lianne Bouma ’00 basis
14 verpl.    
Joyce v/d Kroon ’01 onofficieel
14 verpl.    

In de 6e en 7e divisie hebben de turnsters 2 competitie wedstrijden en een finale met de beste 55% van deze twee 2 wedstrijden. Tevens kun je los inschrijven voor een rayonwedstrijd.In de 4e en 5e divisie kun je door middel van plaatsingswedstrijden doorstromen naar grotere gebieden waar steeds de beste turnsters tegen elkaar strijden.

De wedstrijden van de 6e en 7e divisie, en die van de 4e en 5e divisie vallen op verschillende dagen. Dit vraagt ook in verband met trainingstijden veel creativiteit van de vereniging. Sparta heeft de keuze gemaakt om komend seizoen 2009 alleen nog deel te nemen aan de 4e en 5e divisie.

Daar het niet de bedoeling is dat je als club op een vriendschappelijke wedstrijd, met als inschrijving 3 turnsters, een volledig podium bezet, is in overleg besloten niet meer op deze manier deel te nemen aan de basiswedstrijden in Waarland. We zullen overleggen hoe dit in het vervolg zal gaan.

Wedstrijdseizoen 2008 was een mooi seizoen. Een aantal turnsters verlaten de wedstrijdsport, maar Sparta verwelkomt ook weer nieuwe turnsters. De doorstroom vanaf de recreatie uren verloopt goed. De keuze om in 2009 alleen in de 4e en 5e divisie te turnen zal voor sommige turnsters een grote stap zijn. Toch gaan bestuur, turnsters en trainster er gearmd tegenaan en ziet Sparta seizoen 2009 met optimisme tegemoet.

Jaarverslag afdeling streetdance door Sonja Donk

De Streetdance liep weer goed dit jaar. We hebben de eerste groep gesplitst omdat deze ontzettend vol werd. We hebben nu vijf groepen en het eerste uur begint nu om 15.15 uur en de lessen lopen tot 19:30 uur. De laatste groep (de oudere meiden) kunnen nog wel wat leden gebruiken. De andere uren lopen goed en iedereen is nog steeds enthousiast.

Kerstvoorstelling 2008:

Vrijdag 19 december 2008 was in ’t centrum in Winkel de achterzaal gehuurd en hebben we met alle leerlingen een spetterende streetdance voorstelling gegeven. De zaal was bomvol en de voorstelling werd met enthousiasme ontvangen.

Jaarverslag afdeling tafeltennis door Marcel Groot

In het begin van het seizoen liep de animo bij de volwassenen terug kon geen trainer gevonden worden voor de jeugd, zodat ieder lid bericht heeft gehad dat de tafeltennis voorlopig in de ijskast zal worden gezet. Helaas is het ons niet gelukt om tijdens het seizoen een trainer te vinden en vinden het daarom jammer dat we de afdeling tafeltennis hebben moeten opheffen.

Jaarverslag afdeling badminton door Marcel Groot

Dit seizoen is de jeugdtraining verzorgd door Mark van Essen en Ronald Geurtsen. De recreanten en beginnende spelers werden eveneens de fijne kneepjes bijgebracht door Ronald. De competitie spelers werden dit seizoen onder handen genomen door Michel Vlieland.

Al weer voor de vierde keer hebben we dit seizoen meegedaan aan de West Friese Badminton Combinatie (WFBC) met drie jeugdteams. Op 21 maart 2009 is er een jeugdtoernooi georganiseerd in Grootebroek. Ook Sparta was hier van de partij. Voor de senioren zijn er traditioneel de nodige klutsavonden en gezelligheidstoernooien gehouden.

Maart /april /mei /juni 2008: Op 9 maart heeft onze Ali Vinke mee gedaan aan de strijd om de nationale titel veteranenkampioenschap 50+ en 55+ in Amersfoort. Bij het enkelspel werd zij tweede van Nederland, 55+, Bij de dubbel 50+ eveneens een tweede plek, bij de mix 55+ een derde plaats. Traditiegetrouw houden we een paastoernooi met een chocolade eieren zoektocht in de hal door de kinderen. Dit viel dit jaar op 19 maart 2008.

Op 23 april hebben we ons kind-ouder toernooi gehouden en op zaterdag 26 april hebben Anna Goet en Ilse Snik de Sparta eer hoog gehouden op het door vereniging Venhuizen gehouden Vossentoernooi.

politie2In april en mei is er een zinderend bedrijventoernooi gehouden, georganiseerd onder de bezielende leiding van Jan Vinke. Als 10e geëindigd met een klein verschil GTY (Gevel Techniek IJmond) deze kwam net een paar sets tekort, zodat Vinke 2 met veel zweet en tranen de 9e plek veilig stelde. DTO werd 8e en de Politie 1 7e ( Politie 1 keek met schuine ogen naar Politie 2). De Vries werd 6de en Engel 5e. Nieuwkomer Leekerweide 4de , Vinke 1 werd 3de. De Finale plaats ging dit keer op 28 mei tussen De Polder tegen een andere nieuwkomer: de Politie 2. Aan blauw geen gebrek in de Niedorphal dit jaar. Helaas voor de Polder konden ze de Politie 2 net niet bijbenen. Met spannende partijen moest De polder de 1e plaats aan de Politie 2 laten. Ook buiten de Niedorphal bleek de politie haar mannetje te staan met controles van een paar badmintonleden op weg naar huis.

De laatste badmintonavond voor de zomerstop was 28 mei 2008 met de finales van het bedrijventoernooi.

Op 23 juni stond Lilian Doodeman in de krant met het paalzitten in Niedorp om de clubkas te spekken. Samen met andere verenigingen is meer dan zevenduizend euro opgehaald.

Juli / augustus / september 2008: Voor de tweede keer werd de jaarlijkse BBQ gehouden met het complete SV Sparta bestuur en trainers op de binnenplaats van de Snip.

De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 27 augustus 2008. Voor de jeugd zijn er een aantal uitwisselingen geweest.

Oktober 2008 en competitie: De Sparta doedag werd dit keer gehouden op 4 oktober.

Dit jaar gingen we de competitie van start met zes seniorenteams. Vijf mix-teams en één herenteam. Al voor het begin van de competitie kampte team 3 met problemen in de bezetting. Nog voor de start van de competitie hebben we team 3 terug moeten trekken. Ook het herenteam bleek grote problemen met de bezetting te hebben. Na vier wedstrijden te hebben gespeeld zat er niets anders op om ook het herenteam terug te trekken uit de competitie.

De overgebleven teams hebben hun uiterste best gedaan met wisselend succes.

Team 1 speelde in de landelijke competitie en hebben zich op de laatste speeldag heel knap weten te handhaven. De vliegende shuttle 1 (Hoofddorp) en Matchpoint 1 (Zaandam) hielden ze knap achter zich. Handhaven in de landelijke competitie was in de historie van Sparta nog niet eerder voorgekomen. Kortom, een geweldige prestatie van het team! De vaste spelers van team 1 waren: Mark van Essen, Alex van Essen, Anne Kemeling, Mirella Vierveijzer en Patricia Vos.

Team 2 had een moeilijk seizoen maar wist zich in de 1e klasse te handhaven. Ze eindigde als zesde wat net genoeg was om degradatie te ontlopen. Voor het volgend seizoen is het zeker dat Rob Groot stopt. Het zal lastig zijn om een goede vervanger te kunnen vinden die het niveau van de 1e klasse aankan. De vaste spelers van team 2 waren: Rob Groot, Nico Groot, Michel Vlieland, Anja Verkamman en Ali Vinke.

Team 3 zou dit jaar 2e klasse spelen maar is niet van start gegaan door de blessure van Lars Engel en het met onmiddellijke ingang stoppen van Ilse Kemeling. Heel jammer ook voor de overige spelers, Claire Korsten en Michel Vlieland.

Team 4 promoveerde vorig jaar en speelde dit seizoen in de 4e klasse. Het was duidelijk dat het verschil tussen de 4e en 5e klasse toch wel groot is. Veel spannende wedstrijden met uiteindelijk toch verlies. Een laatste plaats voor team 4 die volgend jaar weer 5e klasse zal gaan spelen. De vaste spelers van team 4 waren: Martien Selhorst, Marcel Groot, Jos Witte, Mariska Hauwert en Olga Conijn. Regelmatige invaller was Douwe Bijwaard.

Team 5 speelde dit jaar een regelmatig seizoen en eindigde als vijfde met slechts drie punten achterstand op de derde plaats. Een spannende competitie dus. Gelet op de voorgaande jaren was er een duidelijke progressie te zien. Ook volgend jaar zal team 5 spelen in de 5e klasse. De vaste spelers van team 5 waren: Jan Vinke, Theo Meijerink, Eva Berkhout en de zusjes Debby, Nancy en Brenda de Vries.

Het herenteam heeft zich na vier wedstrijden moeten terugtrekken uit de competitie. Ondanks de twee enthousiaste (vaste) spelers, Ronald Geurtsen en Douwe Bijwaard, bleek het elke week te moeilijk om het team compleet te krijgen.

November /december 2008: 3 december vond ons Sinterklaas feest plaats met voor ieder jeugdlid een chocoladeletter. Op 13 december zijn een aantal kleine badmintonnertjes samen met gymnasten hyacinten gaan uitventen in Lutjewinkel.

kertstoenooiHet sfeervolle kersttoernooi op 17 december 2008 was een om niet snel te vergeten. Nadat kerstman 1 de schalen met lekkernij aan het uitdelen was, betrad een tweede kerstman het strijdtoneel onder grote hilariteit van de spelers in de zaal! Gelukkig gingen ze sportief met elkaar om en speelden ze gezamenlijk een partijtje.

Februari, maart /april 2009: In plaats van clubkampioenschappen werd er dit jaar een laddercompetitie uitgezet door Jan Vinke voor de senioren. Voor de jeugd zijn er in februari en maart clubkampioenschappen georganiseerd.

Vooruitblik

Op 8 april 2009 wordt traditie getrouw het paastoernooi georganiseerd voor de jeugd en recreanten en op 15 april het kind-ouder toernooi. In april en mei volgt een volgende spannende aflevering van het al vroeg volgeboekte bedrijven toernooi.


Slot

Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met inmiddels veel archiefmateriaal van voorgaande jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.

Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier toegewenst.


Het bestuur


www.svsparta.nl