CONTRIBUTIE

Contributie jeugd tot en met 18 jaar: € 107,50
Contributie senioren: € 131,00
Inschrijfgeld: € 10,00
Teambijdrage badminton € 85,50.

Succesvol is onze racketactie; hierbij wordt je voor 3 maanden lid en ontvang je gelijk een wedstrijdracket als eigendom, kosten voor senioren € 49,- jeugd € 38,-

Kom gerust eens vrijblijvend langs, om een shuttle te slaan, de eerste drie avonden zijn altijd gratis, wij hebben een racket voor u te leen.
Een opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op 1 mei van het lopende verenigingsjaar in het bezit van het secretariaat te zijn. Het lidmaatschap wordt anders automatisch met een jaar verlengd.

Voor vragen over het lidmaatschap van onze vereniging:
Email: janali82@hotmail.com