Contact

Voorzitter: Jan Muijs

Secretaris: Thea van Duijn

secretariaatsvsparta@gmail.com

Ledenadministratie: Heidy Klaver

ledenadministratie@svsparta.nl

Penningmeester: Marcel de Leijer

penningmeestersvsparta@gmail.com