Contact

Voorzitter: Jan Muijs

Secretaris: Marcel van den Berg

secretariaatsvsparta@gmail.com

Ledenadministratie: Heidy Klaver

ledenadministratie@svsparta.nl

Penningmeester: Marcel de Leijer

dlz@hetnet.nl