Privacy policy

SVSPARTA privacy policy:

1) Gegevens van leden worden geregistreerd in het svSparta ledensysteem en wordt uitsluitend door svSparta gebruikt ten behoeve van haar ledenadministratie.
2) Opgeslagen gegevens zijn slechts de gegevens door het lid of ouder verstrekt.
3) Alle bestuursleden en leiding hebben al dan niet beperkt toegang tot de ledenadministratie.
4) Inzagerecht; ieder lid kan altijd inzage krijgen in zijn/haar gegevens zoals geregistreerd in ons ledenadministratie systeem. Dit kan met behulp van een bestuurslid.
5) Recht op rectificatie; na inzage door middel van (4) kan een lid verzoeken om de gegevens aan te passen
6) Recht om vergeten te worden; na inzage door middel van (4) kan een lid verzoeken op de gegevens te deleten.
7) Recht op beperking van verwerking; Niet van toepassing: svSparta maakt slechts gebruik van de ledengegevens voor de eigen ledenadministratie.
8) Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Niet van toepassing: svSparta maakt slechts gebruik van de ledengegevens voor haar eigen ledenadministratie.
9) Recht van bezwaar; na inzage door middel van (4) kan een lid verzoeken om de gegevens aan te passen.