Contributie en AV SV Sparta

Contributie

De contributiebedragen bedragen in 2022/2023 (september t/m juni)

jeugdleden: € 117,50

volwassenen: € 142,50

Inschrijfgeld: € 10,00

Teambijdrage badminton: € 101,50

Teambijdrage turnselectie: €  242,50

Er is maatwerk mogelijk; informatie hierover is verkrijgbaar via
secretariaat@svsparta.nl

Algemene voorwaarden SV Sparta

 • Het gymnastiek- en streetdance seizoen loopt van september t/m juni en omvat  dus 10 maanden en is exclusief schoolvakanties en (Chr.) feestdagen.
 • Het badmintonseizoen loopt van half augustus t/m half mei; alle schoolvakanties is er les.
 • Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor zover aanwezig in de gymzaal, sportzaal, kleedkamers of daarbuiten.
 • Gymsloffen dienen voorzien te zijn van een ribbelzool(géén zwarte zolen)
 • Gymkleding is verplicht tijdens uitvoeringen voor de jeugd gymleden, een turquoise gympakje voor de meisjes en voor de jongens een zwart gymbroekje en een wit shirt.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt bij incasso bij de eerste betaling verrekend.
 • De contributie wordt automatisch geïncasseerd.
 • Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich tot het einde van het seizoen.
 • Opzegging dient te geschieden vóór 1 juli van enig jaar, anders verbindt u zich automatisch voor het gehele volgende seizoen.
 • Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, stopt de incasso aan het einde van het seizoen.
 • Bij toetreding halverwege het seizoen, vindt de contributie berekening naar rato plaats.
 • Uw persoonlijke gegevens worden door SV Sparta uitsluitend voor verenigingsgerelateerde activiteiten gebruikt en worden, met uitzondering van de bonden, niet aan derden verstrekt.
 • De contributiebedragen bedragen in 2022/2023 per seizoen € 117,50 voor jeugdleden, € 142,50 voor volwassenen en teambijdrage badminton € 101,50. Extra contributie voor meedoen aan de turnselectie is € 242,50. Er is maatwerk mogelijk; informatie hierover is verkrijgbaar via secretariaat@svsparta.nl
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, per e-mail via ledenadministratie@svsparta.nl.
 • Bij lidmaatschap SV Sparta bent u ook direct lid van de KNGU en Badmintonbond. SV Sparta zorgt voor aanmelding en afdracht bondscontributie. Uw gegevens worden door alle partijen gebruikt ter uitvoering van het lidmaatschap.
 • Bij opzegging worden alle gegevens verwijderd uit de ledenadministratie en bij de betreffende bond, mits contributie volledig voldaan is.
 • Privacy Verklaring is te bezien op de website van SV Sparta.